Dienst abdominale-, kinder- en reconstructieve heelkunde: toegevoegd arts/specialist (10/10)


DIENST ABDOMINALE-, KINDER- EN RECONSTRUCTIEVE HEELKUNDE

 

“Vacature binnen de dienst Abdominale-, kinder- en reconstructieve heelkunde voor een 10/10 aanstelling toegevoegd geneesheer specialist voor 1 jaar met ingang preferentieel vanaf 1/6/2018. De kandidaat krijgt de mogelijkheid om ervaring uit te bouwen zowel in de colorectale als upper GI heelkunde. Kandidaat is bereid deel te nemen aan het georganiseerde wachtsysteem.”

 

(vacaturenr. 2018/013)

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

De kandidaten dienen :

  1. in het bezit te zijn van het diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde of arts;
  2. het recht te genieten om in België de geneeskunde uit te oefenen;
  3. de vereiste lichamelijke geschiktheid te bezitten;
  4. deelname aan een georganiseerd wachtsysteem is essentieel.

 

 

KANDIDATUURSTELLING

Ben je geïnteresseerd, solliciteer dan online via www.uzatrektaan.be. Uiterlijk op vrijdag 4 mei 2018 voor 17.00 uur

Bijkomende informatie bij prof. G. Hubens, diensthoofd abdominale-, kinder- en reproductieve heelkunde, tel. 03 821 49 08.
Ga terug