Dienst endocrino, diabeto en metabole ziekten: één voltijdse betrekking van staflid (8/10 of 10/10)


 

“Eén voltijdse betrekking van medisch staflid (8/10de of 10/10de) waarvoor in aanmerking komt, een dokter in de genees-, heel- en verloskunde of arts, erkend specialist in de endocrinologie/diabetologie of in het laatste jaar opleiding. Hij/zij dient, buiten de algemene kennis van de algemene endocrinologie, een bijzondere belangstelling en/of ervaring te vertonen in diabetes, obesitas en schildklierpathologie. De kandida(a)te heeft bij voorkeur een PhD thesis of zit in de laatste voorbereiding van het verdedigen hiervan binnen de komende 12 maanden. Kandida(a)t(e) dient bereid te zijn deel te nemen aan een georganiseerd wachtsysteem, mee te werken aan klinische research en teaching van stagiairs en ASO’s.

 

(vacaturenr. 2018/001)

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

De kandidaten dienen :

  1. in het bezit te zijn van het diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde of arts;
  2. het recht te genieten om in België de geneeskunde uit te oefenen;
  3. de vereiste lichamelijke geschiktheid te bezitten;
  4. deelname aan een georganiseerd wachtsysteem is essentieel.

 

KANDIDATUURSTELLING

Gebeurt uitsluitend op het daartoe bestemde sollicitatieformulier, dat overgemaakt dient te worden aan:

 

Universitair Ziekenhuis Antwerpen

T.a.v. mevr. Hildegard Hermans

Directeur personeel

Wilrijkstraat 10

2650 EDEGEM

 

 

Bijkomende informatie bij prof. dr. C. De Block, diensthoofd dienst endocrinologie, diabetologie, metabole ziekten, tel. 03 821 43 64. Bedoelde formulieren dienen aangevraagd te worden op de personeelsdienst van het UZA tel. +32 3 821 51 92 of sigrid [dot] lenaerts [at] uza [dot] be
Ga terug