Dienst hematolgie: één voltijdse betrekking van staflid (10/10)


 “Eén voltijdse betrekking van staflid 10/10, waarvoor in aanmerking komt, een doctor in de genees-, heel- en verloskunde of arts, erkend specialist in de inwendige geneeskunde en houder van de bijzondere beroepstitel in de klinische hematologie en met ervaring op het gebied van de klinische hematologie, inclusief stamceltransplantatie. De kandidaat heeft basis wetenschappelijke en klinisch wetenschappelijke projecten geschreven en verworven en is bereid een halftijds klinisch FWO mandaat op te nemen. De kandidaat dient bereid te zijn deel te nemen aan een georganiseerd wachtsysteem.”

(vacaturenr. 2018/003)

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

De kandidaten dienen :

  1. in het bezit te zijn van het diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde of arts;
  2. het recht te genieten om in België de geneeskunde uit te oefenen;
  3. de vereiste lichamelijke geschiktheid te bezitten.

 

KANDIDATUURSTELLING

Gebeurt uitsluitend op het daartoe bestemde sollicitatieformulier, dat overgemaakt dient te worden aan:

 

Universitair Ziekenhuis Antwerpen

T.a.v. mevr. Hildegard Hermans

Directeur personeel

Wilrijkstraat 10

2650 EDEGEM

 

Uiterlijk op vrijdag 16 maart 2018 voor 17.00 uur

Bedoelde formulieren dienen aangevraagd te worden op de personeelsdienst van het UZA (tel.: 03 821 51 92 of sigrid [dot] lenaerts [at] uza [dot] be). Bijkomende informatie bij het diensthoofd hematologie, prof. Zwi Berneman, tel. 03 821 37 80.

 
Ga terug

UZA trekt aan is de jobsite van het © Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem

LGBT Health also encourages further research and increased funding buy viagra caps online addarol https://www.levitradosageus24.com/ in this critical but currently underserved domain.