Dienst intensieve neonatale zorg: een functie van staflid (deeltijds of voltijds)


 

“De dienst Intensieve neonatale zorg UZA heeft een vacature voor een voltijds óf deeltijds (10/10 of 8/10) erkend arts-specialist in de kindergeneeskunde met bijzondere bekwaming in de intensieve neonatale zorg. Wij bieden een uitdagende en internationaal georiënteerde werkomgeving, waarin de gelegenheid geboden wordt tot verdere subspecialisatie en deelname aan wetenschappelijk onderzoek. Speciale interesse in de neonatale neurologie strekt tot aanbeveling. De kandidaat is bereid deel te nemen aan een georganiseerd wachtsysteem”.

 (vacaturenr. 2018/016)

 ALGEMENE VOORWAARDEN

De kandidaten dienen :

  1. in het bezit te zijn van het diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde of arts;
  2. het recht te genieten om in België de geneeskunde uit te oefenen;
  3. de vereiste lichamelijke geschiktheid te bezitten;
  4. deelname aan een georganiseerd wachtsysteem is essentieel.

 

KANDIDATUURSTELLING

Gebeurt uitsluitend op het daartoe bestemde sollicitatieformulier, dat overgemaakt dient te worden aan:

 

Universitair Ziekenhuis Antwerpen

T.a.v. mevr. Hildegard Hermans

Directeur personeel

Wilrijkstraat 10

2650 EDEGEM

 

Uiterlijk op vrijdag 4 mei 2018 voor 17.00 uur

Bedoelde formulieren dienen aangevraagd te worden op de personeelsdienst van het UZA (tel.: 03 821 51 92 of sigrid [dot] lenaerts [at] uza [dot] be). Voor inlichtingen kan contact worden opgenomen met prof. dr. T. Mulder, diensthoofd intensieve neonatale zorg, tel.: 03 821 47 24

 
Ga terug