Dienst intensieve neonatale zorg: Eén voltijdse betrekking van toegevoegd specialist 10/10)


“Eén voltijdse betrekking van een toegevoegd specialist (10/10de) in de intensieve neonatale zorg van het UZA, kaderend in een fellowship neonatologie. Wij zoeken een kandidaat, arts, erkend specialist in de kindergeneeskunde. Kandida(a)t(e) dient bereid te zijn deel te nemen aan een georganiseerd wachtsysteem. Indiensttreding is voorzien voor de duur van één jaar.”

(Vacaturenr. 2018-017)

ALGEMENE VOORWAARDEN

De kandidaten dienen :

  1. in het bezit te zijn van het diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde of arts;
  2. het recht te genieten om in België de geneeskunde uit te oefenen;
  3. de vereiste lichamelijke geschiktheid te bezitten;
  4. deelname aan het georganiseerd wachtsysteem is vereist.

KANDIDATUURSTELLING

Ben je geïnteresseerd, solliciteer dan online via www.uzatrektaan.be 

Voor inlichtingen kan contact worden opgenomen met prof. dr. T. Mulder, diensthoofd intensieve neonatale zorg, tel.: 03 821 47 24

 

 
Ga terug