Dienst longziekten: een functie van staflid (deeltijds of voltijds) (2018 015)


DIENST LONGZIEKTEN

 “Vacature voor een voltijdse longarts (M/V) met aantoonbare ervaring in de longtransplantatie en minimaal 5 jaar anciënniteit in het specialisme. De kandidaat functioneert binnen het team longartsen en heeft als opdracht de doorstart aan het longtransplantatieprogramma in het UZA te organiseren in nauwe samenwerking met Dr. Veronique Verplancke, de stafleden van de dienst Thoraxchirurgie en medewerkers van andere betrokken medische disciplines. Het behaald hebben van een PhD (doctoraat op proefschrift) strekt tot verdere aanbeveling. De aanstelling geschiedt als senior staflid in de dienst Longziekten conform de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Naast de klinische activiteiten neemt de kandidaat ook taken op in de opleiding van medewerkers, studenten geneeskunde en ASO’s, in het onderwijs in bachelor en master geneeskunde en in de msg. De kandidaat neemt ook deel aan de wachtbeurtrol van de dienst Longziekten.”

(vacaturenr. 2018/015)

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

De kandidaten dienen :

  1. in het bezit te zijn van het diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde of arts;
  2. het recht te genieten om in België de geneeskunde uit te oefenen;
  3. de vereiste lichamelijke geschiktheid te bezitten;
  4. deelname aan een georganiseerd wachtsysteem is essentieel.

 

 

KANDIDATUURSTELLING

Gebeurt uitsluitend op het daartoe bestemde sollicitatieformulier, dat overgemaakt dient te worden aan:

 

Universitair Ziekenhuis Antwerpen

T.a.v. mevr. Hildegard Hermans

Directeur personeel

Wilrijkstraat 10

2650 EDEGEM

 

Uiterlijk op vrijdag 4 mei 2018 voor 17.00 uur

Bedoelde formulieren dienen aangevraagd te worden op de personeelsdienst van het UZA (tel.: 03 821 51 92 of sigrid [dot] lenaerts [at] uza [dot] be). Voor inlichtingen kan contact worden opgenomen met Prof. Dr. Jan Van Meerbeeck, diensthoofd Longziekten (Tel 03/821.50.89, jan [dot] vanmeerbeeck [at] uza [dot] be)

a.be)




Ga terug