Dienst Longziekten: één longarts-revalidatiearts


“Longarts-revalidatiearts (m/v) voor een voltijdse aanstelling als staflid in de dienst Longziekten, met aantoonbare expertise in de thoracale oncologie. Kandidaten mogen op het ogenblik van solliciteren in opleiding zijn voor een van de aandachtsgebieden longrevalidatie en thoraxoncologie. Deelname aan een georganiseerd wachtsysteem is essentieel.”

(Vacaturenr 2018-004)

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

De kandidaten dienen :

  1. in het bezit te zijn van het diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde of arts;
  2. het recht te genieten om in België de geneeskunde uit te oefenen;
  3. de vereiste lichamelijke geschiktheid te bezitten.

 

KANDIDATUURSTELLING

Gebeurt uitsluitend op het daartoe bestemde sollicitatieformulier, dat overgemaakt dient te worden aan:

 

Universitair Ziekenhuis Antwerpen

T.a.v. mevr. Hildegard Hermans

Directeur personeel

Wilrijkstraat 10

2650 EDEGEM

 

Uiterlijk op vrijdag 16 maart 2018 voor 17.00 uur

Bedoelde formulieren dienen aangevraagd te worden op de personeelsdienst van het UZA (tel.: 03 821 51 92 of sigrid [dot] lenaerts [at] uza [dot] be). Bijkomende informatie bij het diensthoofd longziekten, prof. J. Van Meerbeeck, tel. 03 821 50 89.

 
Ga terug

UZA trekt aan is de jobsite van het © Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem

LGBT Health also encourages further research and increased funding buy viagra caps online addarol https://www.levitradosageus24.com/ in this critical but currently underserved domain.