Dienst multidisciplinair pijncentrum: een functie van voltijds staflid


“Eén voltijdse betrekking van staflid 10/10 in de dienst Multidisciplinair Pijncentrum (PCT). Het Multidisciplinair Pijncentrum heeft een vacature voor een voltijds anesthesioloog-algoloog. Wij bieden een uitdagende en sterk wetenschappelijk georiënteerde werkomgeving, waarin alle gelegenheid geboden kan worden voor verdere subspecialisatie in bepaalde aspecten van de algologie en tevens deelname aan wetenschappelijk onderzoek. De kandidaat dient aan volgende kwalificaties te voldoen: meer dan één jaar geregistreerd als anesthesioloog; toestemming om in België de geneeskunde uit te oefenen, uitstekende contactuele eigenschappen; belangstelling voor de multidisciplinaire behandeling van acute en chronische pijnsyndromen; basiskennis hebben in de technieken van invasieve neuromodulatie, bereidheid om deel te nemen aan multidisciplinaire raadplegingen met o.a. de dienst Fysische Geneeskunde, bereidheid om aan wetenschappelijk onderzoek en onderwijs deel te nemen en tevens een doctoraatsthesis aan te vatten. Tevens dient de kandidaat een sterke interesse en ervaring te vertonen met betrekking tot de verstrekking van palliatieve zorgen. Kennis rond toepassing van tDCS strekken tot de aanbeveling. Deelname aan een georganiseerd wachtsysteem (volgens weekdienst) is essentieel en verplicht.”

(vacaturenr.: 2019/003)

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

De kandidaten dienen :

  1. in het bezit te zijn van het diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde of arts;
  2. het recht te genieten om in België de geneeskunde uit te oefenen;
  3. de vereiste lichamelijke geschiktheid te bezitten;
  4. deelname aan een georganiseerd wachtsysteem is essentieel.

 

KANDIDATUURSTELLING

Gebeurt uitsluitend op het daartoe bestemde sollicitatieformulier, dat overgemaakt dient te worden aan:

 

Universitair Ziekenhuis Antwerpen

T.a.v. mevr. Hildegard Hermans

Directeur personeel

Wilrijkstraat 10

2650 EDEGEM

 

Uiterlijk op vrijdag 1 maart 2019 voor 17.00 uur

Bedoelde formulieren dienen aangevraagd te worden op de personeelsdienst van het UZA (tel.: 03 821 51 92 of sigrid [dot] lenaerts [at] uza [dot] be). Voor inlichtingen kan contact worden opgenomen met prof. G. Hans. Medisch coördinator, dienst multidisciplinair pijncentrum, tel. 03 821 35 86.

 
Ga terug