Dienst nefrologie-hypertensie: een functie van staflid (voltijds)


“Eén voltijds 10/10de staflid, waarvoor in aanmerking komt, een dokter in de genees-, heel- en verloskunde of arts, erkend specialist in de inwendige geneeskunde met een bijzondere beroepsbekwaamheid in de nefrologie. Internisten die de bijzondere beroepsbekwaamheid in de nefrologie binnen de 12 maanden na indiensttreding zullen verwerven kunnen eveneens solliciteren. Het staflid neemt deel aan de opleiding van de ASO en de supervisie van zowel de polikliniek als de hospitalisatieafdeling, alsook aan de andere opdrachten van de dienst. Tevens zal hij/zij ingeschakeld worden in een georganiseerd wachtsysteem.”

 (vacaturenr. 2018/018)

 ALGEMENE VOORWAARDEN

De kandidaten dienen :

  1. in het bezit te zijn van het diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde of arts;
  2. het recht te genieten om in België de geneeskunde uit te oefenen;
  3. de vereiste lichamelijke geschiktheid te bezitten;
  4. deelname aan een georganiseerd wachtsysteem is essentieel.

 

KANDIDATUURSTELLING

Gebeurt uitsluitend op het daartoe bestemde sollicitatieformulier, dat overgemaakt dient te worden aan:

Universitair Ziekenhuis Antwerpen

T.a.v. mevr. Hildegard Hermans

Directeur personeel

Wilrijkstraat 10

2650 EDEGEM

Uiterlijk op vrijdag 8 juni 2018 voor 17.00 uur

Bedoelde formulieren dienen aangevraagd te worden op de personeelsdienst van het UZA (tel.: 03 821 51 92 of sigrid [dot] lenaerts [at] uza [dot] be). Voor inlichtingen kan contact worden opgenomen met prof. dr. D. Abramowicz, diensthoofd nefrologie-hypertensie, tel.: 03 821 39 70.
Ga terug