Dienst Neurologie: één voltijdse betrekking van staflid (10/10)


 Vacature voor een neuroloog, erkend specialist in de neurologie met bijzondere interesse en ervaring in multiple sclerose en andere neuro-inflammatoire ziekten. De kandidaat heeft bovendien een brede ervaring in de algemene neurologie en aantoonbare interesse in klinische neurofysiologie, met name in geëvoceerde potentialen. De kandidaat heeft interesse in wetenschappelijk onderzoek en ambieert een academische loopbaan. Een engagement tot het behalen van een doctoraat in de medische wetenschappen strekt tot aanbeveling. De kandidaat kan goed in multidisciplinair teamverband functioneren.

Opdracht :

  • klinische verzorging van patiënten is de hoofdopdracht;
  • de kandidaat bekwaamt zich verder in het domein van de neuro-inflammatoire ziekten en geëvoceerde potentialen;
  • daarnaast participeert de kandidaat ook in de algemene neurologische patiëntenzorg;
  • de kandidaat neemt begeleidingstaken waar in de opleiding van de studenten in de geneeskunde en de artsen-specialisten in opleiding;
  • de kandidaat neemt actief deel aan wetenschappelijk onderzoek en klinische ontwikkeling;
  • de kandidaat participeert aan het georganiseerde wachtsysteem.

Met de kandidaten zal afgesproken worden dat een deel van het mandaat wordt uitgeoefend in Klina - De Mick. De modaliteiten van deze overeenkomst moeten nog afgesproken worden met de directie van Klina.”

(vacaturenr.: 2018/005)

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

De kandidaten dienen :

  1. in het bezit te zijn van het diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde of arts;
  2. het recht te genieten om in België de geneeskunde uit te oefenen;
  3. de vereiste lichamelijke geschiktheid te bezitten.

 

KANDIDATUURSTELLING

Gebeurt uitsluitend op het daartoe bestemde sollicitatieformulier, dat overgemaakt dient te worden aan:

 

Universitair Ziekenhuis Antwerpen

T.a.v. mevr. Hildegard Hermans

Directeur personeel

Wilrijkstraat 10

2650 EDEGEM

 

Uiterlijk op vrijdag 16 maart 2018 voor 17.00 uur

Bedoelde formulieren dienen aangevraagd te worden op de personeelsdienst van het UZA (tel.: 03 821 51 92 of sigrid [dot] lenaerts [at] uza [dot] be). Bijkomende informatie bij het diensthoofd neurologie, prof. dr. P. Cras, tel. 03 821 57 57.

 
Ga terug

UZA trekt aan is de jobsite van het © Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem

LGBT Health also encourages further research and increased funding buy viagra caps online addarol https://www.levitradosageus24.com/ in this critical but currently underserved domain.