Dienst pediatrie: één voltijdse functie van adjunct-diensthoofd


“De kandidaat voor adjunct-diensthoofd kindergeneeskunde dient in het bezit te zijn van een doctoraat op proefschrift, dient de nodige anciënniteit te hebben en dient blijk te hebben gegeven van een uitgebreide klinische activiteit in de kindergeneeskunde. De kandidaat dient te beschikken over de noodzakelijke leiderschap- en organisatorische kwaliteiten om het diensthoofd bij te staan in het management van de dienst Kindergeneeskunde en het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen en bij diens afwezigheid te vervangen. Het verder uitbouwen van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs is eveneens een vereiste, naast een benoeming binnen het ZAP kader van de Universiteit Antwerpen.“

(vacaturenr. 2018-011)

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

De kandidaten dienen :

  1. in het bezit te zijn van het diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde of arts;
  2. het recht te genieten om in België de geneeskunde uit te oefenen;
  3. de vereiste lichamelijke geschiktheid te bezitten;
  4. deelname aan een georganiseerd wachtsysteem is essentieel.

 

KANDIDATUURSTELLING

Gebeurt uitsluitend op het daartoe bestemde sollicitatieformulier, dat overgemaakt dient te worden aan:

 

Universitair Ziekenhuis Antwerpen

T.a.v. mevr. Hildegard Hermans

Directeur personeel

Wilrijkstraat 10

2650 EDEGEM

 

Uiterlijk op vrijdag 27 april 2018 voor 17.00 uur

Bedoelde formulieren dienen aangevraagd te worden op de personeelsdienst van het UZA (tel.: 03 821 51 92 of sigrid [dot] lenaerts [at] uza [dot] be). Bijkomende informatie bij prof. S. Verhulst, diensthoofd pediatrie, tel. 03 821 35 63.

 
Ga terug