Dienst urologie: Eén voltijdse betrekking van toegevoegd specialist 10/10)


 

“Eén voltijdse betrekking van een toegevoegd specialist (10/10de) urologie. Wij zoeken een kandidaat arts, erkend specialist in de Urologie. Kandida(a)te dient bereid te zijn deel te nemen aan een georganiseerd wachtsysteem.“

(vacaturenr. 2018/024)

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

De kandidaten dienen :

  1. in het bezit te zijn van het diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde of arts;
  2. het recht te genieten om in België de geneeskunde uit te oefenen;
  3. de vereiste lichamelijke geschiktheid te bezitten;
  4. deelname aan het georganiseerd wachtsysteem is vereist.

 

 

KANDIDATUURSTELLING

Ben je geïnteresseerd, solliciteer dan online via www.uzatrektaan.be voor vrijdag 2 november 2018, 17.00 uur.

 

Bijkomende informatie bij het diensthoofd dienst urologie, prof. dr. Stefan De Wachter: tel. 03 821 35 11.

 

 
Ga terug