Hoofdpsycholoog


Functiebeschrijving

 • je staat in voor het goed functioneren van de psychologen teneinde de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren;
 • je creëert binnen het team een gemeenschappelijke visie en werkwijze mbt het behandelen van de patiënten met psychologische problemen en werkt hieromtrent een beleid uit;
 • je stelt de werkverdeling en de personeelsplanning op;
 • je stuurt en motiveert de medewerkers door het maken van duidelijke afspraken en het uitzetten van praktische regels;
 • je vertegenwoordigt de psychologen in diverse overlegorganen en neemt deel aan en geeft advies aan diverse werkgroepen;
 • je participeert aan wetenschappelijk onderzoek en stimuleert de medewerkers tot blijvende wetenschappelijke vorming;
 • je volgt de ontwikkelingen in het vakdomein nauwgezet op en deelt die kennis met de medewerkers;
 • je behandelt patiënten met het oog op het verbeteren van hun psychologisch en psychosociaal welzijn en neemt deel aan multidisciplinair werkoverleg;
 • je ondersteunt en past het kwaliteitsbeleid in het UZA toe.

Functievereisten

 • je behaalde een master in de psychologie;
 • je beschikt over leidinggevende capaciteiten, bent communicatief en werkt probleemoplossend;
 • je bent organisatorisch sterk en bent diplomatisch;
 • je bent gericht op het concretiseren van doelen en het realiseren van resultaten;
 • je levert inspanningen om de prestaties en resultaten continu te verbeteren;
 • je bent loyaal en integer.

Aanbod

 • voltijds bediendecontract voor onbepaalde duur;
 • ruime bijscholingsmogelijkheden;
 • recuperatie 40-uren week (12 vrije dagen op jaarbasis gebaseerd op voltijdse tewerkstelling);
 • bijkomende UZA vakantiedagen buiten de wettelijke vakantie;
 • maaltijdcheques ter waarde van 4 EUR per gewerkte dag (8u);
 • hospitalisatieverzekering, verzekering gewaarborgd inkomen en overlijdensverzekering;
 • verschillende kinderopvangmogelijkheden.

Kandidaatstelling

Ben je geïnteresseerd, solliciteer dan online via www.uzatrektaan.be.

Voor meer informatie, kan je terecht bij Kathleen Dekeirel, HR stafmedewerker, op het nummer 03 821 38 99.
Ga terug