Liaison verpleegkundige geriatrie


De liaison verpleegkundige geriatrie (LVG) volgt - in samenwerking met de geriater - geriatrische patiënten (kwetsbare ouderen vanaf 75 jaar of patiënten jonger dan 75 jaar met een kwetsbaar profiel) ziekenhuisbreed op. DE LVG voert een globale geriatrische evaluatie (geriatrisch assessment) uit (oa. op cognitief, functioneel en psychosociaal voedingsvlak), ondersteunt het vroegtijdig opsporten van leeftijdsgebonden problemen en risicofactoren, geeft adviezen en aanbevelingen aan interne en externe (huisarts, thuisverpleegkundige, zorgcoördinator, WZC, ...) zorgteams en werkt mee aan de zorgoverdracht (transfer) naar een ander zorgmilieu (thuis, revalidatie, WZC, ...). De LVG neemt geen zorg over maar ondersteunt het verpleegkundig team en de betrokken artsen. 

Functiebeschrijving

 • je voert zelfstandig geriatrische assessments uit en formuleert adviezen;
 • je woont (zo nodig) de geriatrische consulten door de geriater bij en formuleert adviezen;
 • je staat in voor de rapportering, dossiervorming en registratie van activiteiten;
 • je ontwikkelt hulpmiddelen om de detectie van risicopatiënten in het kader van geriatrie te verbeteren en de methodische aanpak van de ontslagvoorbereiding bij geriatrische patiënten te ondersteunen;
 • je maakt (pre-) WZC-dossiers op;
 • je werkt nauw samen en overlegt regelmatig met de geriater;
 • je werkt afdelingsoverschrijdend;
 • je onderhoudt goede contacten met alle partijen en deskundigen binnen en buiten het UZA die in de zorg aan geriatrische patiënten een rol spelen;
 • je werkt mee aan intramurale en transmurale projecten;
 • je staat in voor het begeleiden en evalueren van studenten die het geriatrische opleidingstraject volgen;
 • je ondersteunt en past het kwaliteitsbeleid van het UZA toe.

Functievereisten

 • je behaalde een bachelor in de verpleegkunde (in het kader van verdere specialisatie is een masterdiploma een meerwaarde);
 • een beroepstitel geriatrie strekt tot de aanbeveling;
 • je hebt ervaring met geriatrische patiënten;
 • je bent vertrouwd met screeningstools en classificatie-instrumenten in de geriatrische zorg;
 • je bent communicatief, flexibel en stressbestendig;
 • je bent organisatorisch sterk en kan zelfstandig werken;
 • je bent gericht op het concretiseren van doelen en het realiseren van resultaten;
 • je levert inspanningen om de prestaties en resultaten continu te verbeteren;
 • je bent loyaal en integer.

Aanbod

 • voltijds bediendecontract voor onbepaalde duur;
 • ruime bijscholingsmogelijkheden;
 • hospitalisatieverzekering en verzekering gewaarborgd inkomen;
 • recuperatie 40-uren week;
 • bijkomende vakantiedagen buiten de wettelijke vakantie;
 • maaltijdcheques t.w.v. 4,00 EUR/dag;
 • verschillende kinderopvangmogelijkheden.

Kandidaatstelling

Ben je geïnteresseerd, solliciteer dan online via www.uzatrektaan.be.

Verdere inlichtingen over de sollicitatieprocedure kan je bekomen bij Kathleen Dekeirel, talent coördinator, op het nummer 03 821 38 99.
Ga terug