Logopedist voor het centrum voor ontwikkelingsstoornissen (30%)


Het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS) Antwerpen is één van de vier Centra voor Ontwikkelingsstoornissen in Vlaanderen, erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Het COS probeert ontwikkelingsstoornissen bij jonge kinderen zo vroeg mogelijk op te sporen. Een multidisciplinair team van artsen, psychologen, logopedisten, kinesisten en maatschappelijk werkers brengt de mogelijkheden en beperkingen van het kind in kaart en stelt, indien nodig, een diagnose. Op basis van de onderzoeksresultaten geeft het COS adviezen en oriënteert het kind en de ouders naar het meest geschikte hulpaanbod.

Wat ga je doen?

 • Je staat in voor het onderzoeken van kinderen met een vermoeden van problemen op het vlak van spraak, taal, communicatie en/of voeding. Dit houdt in:
  • Je bereidt het logopedisch onderzoek voor en stelt een testbatterij samen op basis van de aanwezige informatie;
  • Je voert een relevante anamnese met de ouders over de communicatieve vaardigheden en ontwikkeling van spraak en taal;
  • Je verricht logopedisch onderzoek (taalniveau, articulatie, spraakverstaanbaarheid,…) op een creatieve manier;
  • Je stelt de testkeuze bij waar nodig;
  • Je verwerkt en interpreteert de onderzoeksgegevens
  • Je rapporteert de testresultaten en observaties via een schriftelijk verslag en multidisciplinair overleg;
  • Je wisselt de resultaten uit met ouders, scholen, therapeuten, formuleert adviezen en werkt mee aan het best passende hulpaanbod;
 • Je neemt deel aan de multidisciplinaire teamvergaderingen;
 • Je verricht coördinatiesessies binnen het Referentiecentrum Autisme: aansturen en actief mee zoeken naar het best passende ondersteuningsaanbod voor het kind en/of het gezin, psycho-educatie bieden aan ouders en/of andere betrokken hulpverleners;
 • Je staat in voor het Uitbreiden en delen van kennis en expertise door middel van literatuur, studiedagen, symposia, congressen, opleidingen, intervisie en supervisie;
 • Je staat in voor algemene en administratieve taken (scoring van testen, verwerking vragenlijsten);

Wat verwachten we van jou?

 • Je behaalde een bachelor- of masterdiploma in de logopedie;
 • Je hebt kennis van en ervaring met het afnemen en interpreteren logopedische tests bij jonge kinderen
 • Je hebt kennis van ontwikkelingsstoornissen
 • Je hebt kennis psychiatrische stoornissen (DC 0-5) en de DSM;
 • je kan zelfstandig werken en kan je op een tactvolle manier positioneren in een multidisciplinair team;
 • je beschikt over de nodige competenties om bij te dragen aan wetenschappelijke onderzoeksprojecten;
 • je bent communicatief en empathisch.

Wat biedt het UZA jou als werkgever?

 • deeltijds bediendecontract (30% ofwel 12u) van onbepaalde duur;
 • recuperatie 40-uren week (12 vrije dagen op jaarbasis op basis van 100% tewerkstelling);
 • 8 bijkomende UZA-verlofdagen buiten de wettelijke vakantie;
 • maaltijdcheques ter waarde van 4 EUR per gewerkte dag;
 • verschillende kinderopvangmogelijkheden.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd, solliciteer dan ten laatste 24/02/2019 online via www.uzatrektaan.be.

Voor meer informatie over de functie-inhoud kan je terecht bij Meneia Steel Lebre, coordinator COS op het nummer 03 830 73 42.

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure, kan je terecht bij Claire van Heeswijk, HR-medewerker op het nummer 03 821 32 30. 
Ga terug