Datamanager Kin Jip Cheung

"Data doen leven"

Klinische gegevens zijn meer dan alleen wat cijfertjes in tabellen. Er kunnen verbanden gevonden worden die kunnen bijdragen tot nieuwe behandelingen voor kankerpatiënten. Data doen leven, dat is de job van datamanager Kin Jip Cheung.

“Met een kersvers doctoraat in de biomedische wetenschappen op zak startte ik in juni 2010 als datamanager binnen het Multidisciplinair Oncologisch Centrum Antwerpen (MOCA). Het MOCA was toen nog een piepjonge structuur, en ik zag het wel zitten om mijn ervaring met klinische en studiedata verder te laten groeien binnen het domein van de oncologie.
Het MOCA is opgebouwd rond 11 oncologische clusters waarbinnen ik databanken beheer en ontwerp, klinische gegevens invoer, verwerk en ter beschikking stel voor inzage of opvraging. Vaak fungeer ik als tussenpersoon tussen artsen of andere onderzoekers en ICT. Het is precies die technische, wetenschappelijke en klinische mix die me boeit in mijn job, alsook de ondersteunende rol die ik kan spelen op het vlak van project management en communicatie. Een gevarieerd palet aan taken dus, waarbij ik er wel over moet waken dat ik mijn functie voldoende afbaken. Zo vraag ik ook steeds om een terugkoppeling van wat er met mijn input werd gedaan en om de bijdrage van het MOCA te vermelden bij eventuele publicaties.
Samen met mijn collega-datamanager Els kijk ik vooral uit naar opportuniteiten om de nieuwe projecten in te bedden in bestaande structuren. We hopen op termijn een intern beheerd dataplatform met koppelbare klinische kankergegevens te bekomen voor translationeel wetenschappelijk en klinisch onderzoek.
In zekere zin doen we als datamanager dus schijnbaar statische gegevens leven… en dragen we hopelijk zo ook bij tót het leven!”

UZA trekt aan is de jobsite van het © Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem

LGBT Health also encourages further research and increased funding buy viagra caps online addarol https://www.levitradosageus24.com/ in this critical but currently underserved domain.