Tim Van den Bulcke, onderzoekscoördinator: Biomina

’Meer doen met de schat aan informatie’

Na een carrière in de farmaceutische industrie en een doctoraat in bioinformatica, maakte Tim in 2009 als data scientist de overstap  naar het UZA. Daar was men net gestart met innovatieve ICT (i-ICT) en dat wou Tim met plezier mee vormgeven.

‘De enorme hoeveelheid patiëntengegevens die we in het UZA ter beschikking hebben, kunnen gebruikt worden om data-analyses uit te voeren en nieuwe patronen te herkennen – dit uiteraard mits de nodige toestemmingen van patiënten en artsen. De resultaten van dit onderzoek kunnen aangewend worden voor ‘evidence based medicine’ en zo een groot verschil maken voor de patiënt.

Minder lang in onzekerheid
Zo hebben we bijvoorbeeld samen met de dienst medische genetica de risicofactoren onderzocht voor plots hartfalen. Voorheen duurde het maanden vooraleer de patiënt wist of hij drager was van het betreffende gen. Onze onderzoekers hebben dit proces ingekort tot enkele dagen door mee te werken aan de ontwikkeling van een nieuwe test die alle genen ineens analyseert. Ons team ondersteunt ook het proces om de resultaten van dit onderzoek in het ziekenhuis operationeel uit te rollen. Door deze nieuwe test verkeert de patiënt veel minder lang in onzekerheid over zijn gezondheid en kunnen we de test ook goedkoper uitvoeren.

Biomina
Samen met prof. Kris Laukens (UAntwerpen), richtte ik in 2011 Biomina op, het biomedical informatics research center Antwerp. Intussen is ons gezamenlijke team uitgebreid naar een vijftiental personen, verspreid over UAntwerpen en UZA. In de toekomst hopen we nog optimaler gebruik te kunnen maken van de beschikbare gegevens om betere behandelingen/therapieën voor onze patiënten te kunnen realiseren. Momenteel vergt het vaak nog een grote inspanning om de nodige toestemmingen te krijgen en om de data te ontsluiten voor wetenschappelijk onderzoek. Er ligt ongetwijfeld nog een grote schat aan informatie verborgen in die massa gegevens om de behandeling van onze patiënten verder te verbeteren.’

UZA trekt aan is de jobsite van het © Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem

LGBT Health also encourages further research and increased funding buy viagra caps online addarol https://www.levitradosageus24.com/ in this critical but currently underserved domain.