Unitverantwoordelijke afdeling materniteit


Functiebeschrijving

 • je bent, samen met de hoofdvroedvrouw, verantwoordelijk voor het aansturen en coördineren van de dagelijkse patiëntenzorg en het team binnen de afdeling;
 • je staat mee in voor acute afdelingsgebonden en personeelsproblemen en stelt hierin prioriteiten daar waar nodig;
 • je bent mee verantwoordelijk voor het leiding geven, coachen en bijsturen van het team en studenten in het uitvoeren van een kwaliteitsvolle zorg en het opvolgen van alle afdelingsgebonden processen;
 • je houdt toezicht op de werkoverdracht en werkindeling en stuurt bij daar waar nodig;
 • je voert evaluatiegesprekken met de teamleden;
 • je werkt actief mee aan het uitschrijven van procedures en protocollen voor de afdeling op basis van Evidenced Based en Good practice;
 • je kan weerstand bieden aan druk en beïnvloeding ten voordele van de afdelingsdoelstellingen;
 • je werkt mee en draagt bij aan innovatieve processen en aankopen van nieuwe materialen en de implementatie daarvan binnen de afdeling. Je schrikt hierbij niet af voor het doorvoeren van veranderingen ook al stuiten deze op mogelijke weerstand van het team;
 • als unitverantwoordelijke ben je verantwoordelijk voor een aantal deelgebieden binnen de organisatie van de afdeling, vb. veiligheidsmanagementsysteem, veiligheid en hygiëne, materiaalbeheer, procedures enz;
 • je organiseert mee teamvergaderingen;
 • je leidt en zit werkgroepen voor en zorgt voor mondelinge en schriftelijke verslaggeving aan de hoofdvroedvrouw;
 • je legt verantwoording af aan de hoofdvroedvrouw.

Functievereisten

 • je behaalde een bachelor in de vroedkunde;
 • het bezitten of behalen van een master in de verpleeg- en vroedkunde of BanaBa management strekt tot aanbeveling;
 • je beschikt over voldoende ervaring op een afdeling materniteit;
 • je bent communicatief, constructief en flexibel ingesteld;
 • je beschikt over goede leidinggevende capaciteiten;
 • je bent PC-vaardig en beschikt over een goede kennis van Word, Excel en Powerpoint;
 • je hebt een goede kennis van het Engels.

Aanbod

 • voltijds bediendecontract voor onbepaalde duur;
 • ruime bijscholingsmogelijkheden;
 • hospitalisatieverzekering en verzekering gewaarborgd inkomen;
 • recuperatie 40-uren week;
 • bijkomende vakantiedagen buiten de wettelijke vakantie;
 • maaltijdcheques t.w.v. 4,00 EUR/dag;
 • verschillende kinderopvangmogelijkheden.

Kandidaatstelling

Ben je geïnteresseerd, solliciteer dan online via www.uzatrektaan.be.

Verdere inlichtingen over de functie kan je bekomen bij Juliet Neefs, hoofdvroedvrouw, tel nr 03 821 59 51 of Brigitte Claes, verpleegkundig afdelingshoofd, tel nr 03 821 48 62.

Verdere inlichtingen over de sollicitatieprocedure kan je bekomen bij Kathleen Dekeirel, talent coördinator, op het nummer 03 821 38 99.
Ga terug