Verpleegkundig consulent kinderoncologie


Wat ga je doen?

 • je maakt deel uit van een multidisciplinair team dat instaat voor de zorg en behandeling van kinderen met een oncologische problematiek;
 • je ondersteunt verpleegkundigen, andere zorgverleners, de betrokken patiënt en betrokken derden om de kwaliteit van de zorg binnen de kinderoncologie te bewaken en te verhogen;
 • je verleent gespecialiseerde patiëntenzorg (voorlichting, educatie, toedienen van chemotherapie, specifieke technische verpleegkundige handelingen) aan het kind met een oncologische problematiek toegespitst op complexe zorgsituaties;
 • je neemt met het oog op het bevorderen en behouden van de kwaliteit van de bovenstaande gespecialiseerde zorg een adviserende (coachende) rol (aanspreekpunt) op voor de verpleegkundig trajectbegeleiders, de zorgverleners op de betrokken diensten en binnen het multidisciplinaire team;
 • je draagt bij tot een innovatief patiëntgericht beleid. Hiervoor ben je verantwoordelijk voor uitwerken en up to date houden van procedures binnen de kinderoncologie;
 • je fungeert als aanspreekpunt voor het multidisciplinair team van de kinderoncologie. Hiervoor werk je nauw samen met de verpleegkundige trajectbegeleiders, verpleegkundigen van de afdeling pediatrie en andere betrokken zorgentiteiten;
 • je draagt ziekenhuisoverstijgend kennis en vaardigheden over aan verpleegkundigen en andere zorgverleners om de kwaliteit van de verpleegkundige zorgverlening te bevorderen. Hiervoor organiseer je opleidingen en dit in nauwe samenwerking met de verpleegkundige leidinggevenden van de betrokken diensten;
 • je werkt actief mee aan het opzetten van (verpleeg)wetenschappelijk onderzoek om een kwaliteitsvolle, hoogstaande zorg te verzekeren;
 • je werkt actief mee aan een goede communicatie met interne en externe partners: zoals beroepsverenigingen, andere kinderoncologische centra,…;
 • je staat in voor je eigen permanente opleiding en deskundigheidsbevordering om een kwalitatief hoogstaande zorg te verzekeren.

Wat verwachten we van jou?

 • je behaalde het diploma master in de verpleegkunde bovenop een bachelor verpleegkunde met pediatrisch of oncologisch specialisatie;
 • je hebt ervaring binnen of sterke interesse in zorg voor patiënten met een kinderoncologische pathologie;
 • je beheerst het Engels goed, zowel schriftelijk als mondeling en je hebt een basiskennis van MS Office;
 • je ondersteunt het kwaliteitsbeleid van het UZA en past het toe;
 • je hebt een analytische geest en kan zelfstandig werken;
 • je kan verbeterprocessen en -acties aansturen en opvolgen;
 • je bent een dynamische verpleegkundige met verantwoordelijkheidszin;
 • je kan zelfstandig werken;
 • je bent in staat problemen te analyseren en actief naar oplossingen te zoeken;
 • je bent een teamspeler en legt op professioneel vlak de lat hoog;
 • je bent communicatievaardig in de omgang met patiënten en medewerkers;
 • je bent in staat je aan te passen aan een veranderende omgeving, taken, verantwoordelijkheden en mensen.

Wat biedt het UZA als werkgever?

 • voltijds bediendecontract voor onbepaalde duur;
 • ruime bijscholingsmogelijkheden;
 • je werkuren situeren zich van maandag tot vrijdag;
 • recuperatie 40-uren week (12 vrije dagen op jaarbasis);
 • 8 bijkomende vakantiedagen;
 • hospitalisatieverzekering en verzekering gewaarborgd inkomen;
 • maaltijdcheques ter waarde van 4,00 EUR per dag (8u);
 • verschillende kinderopvangmogelijkheden.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd, solliciteer dan online via www.uzatrektaan.be, tel nr: 03 821 32 30.

Verdere inlichtingen over de functie kan je bekomen bij Katrien Vandevelde, hoofdverpleegkundige pediatrie, tel nr: 03 821 58 51. 
Ga terug