Verpleegkundige gespecialiseerd in de kindernefrologie (tijdelijk)


Wat ga je doen?

 • je staat in voor de opvang en begeleiding van kinderen met chronische nierinsufficiëntie of met een kinderurologisch probleem;
 • je staat in voor de teaching en opvolging van peritoneaal dialyse, blaassondage, darmspoeling, groeihormoontherapie en erythropoiëtine;
 • je kan dit ook correct en duidelijk uitleggen aan kind en ouders;
 • je bent geïnteresseerd in het opvolgen van chronisch zieke kinderen met een specifiek nefrologisch of urologisch probleem;
 • je voert zelfstandig testen uit: PET test, IP drukmeting, Cr-EDTA test,…;
 • je biedt verpleegkundige ondersteuning bij de raadpleging kindernefrologie: bloednames, plaatsen van IV catheters, toedienen van specifieke medicatie, urinecontroles, uroflow,…;
 • je staat in voor de multidisicplinaire consultaties en opvolging van de spina bifida kinderen;
 • je biedt ondersteuning aan de diensten kinderurologie, radiologie, neonatologie en kindergeneeskunde bij specifieke zorgen;
 • je kan een kind voorbereiden op peritoneaal dialyse of niertransplantatie, en kan ouders en kind informeren over medicatiegebruik en dieet;
 • je kan een kind in peritoneaal dialyse voorbereiden op thuis, inclusief huisbezoek en administratie;
 • je biedt verpleegkundige ondersteuning bij klinische studies als research nurse;
 • je kan kritisch nieuwe producten mbt kindernefrologie evalueren tav farmaceutische firma’s.

Wat verwachten we van jou?

 • je bent bachelor (of gelijkgesteld) verpleegkundige met ervaring binnen de pediatrie;
 • je hebt een bijzondere interesse in de ambulante zorg rondom kinderen;
 • je bent een gemotiveerde, dynamische verpleegkundige met veel verantwoordelijkheidszin;
 • je bent communicatievaardig in de omgang met patiënten en medewerkers;
 • je bent een echte teamspeler;
 • je bent flexibel en stressbestendig en je kan participeren in onverwachte situaties;
 • je bent assertief en motiverend naar andere collega’s;
 • je bent bereid om in een wachtsysteem te stappen.

Wat biedt het UZA als werkgever?

 • voltijds bediendecontract voor bepaalde duur met optie tot vast contract;
 • recuperatie 40-uren week (12 vrije dagen op jaarbasis);
 • 8 bijkomende verlofdagen buiten de wettelijke vakantie (op basis van een 100% tewerkstellingsregime);
 • verschillende kinderopvangmogelijkheden;
 • hospitalisatieverzekering;
 • maaltijdcheques ter waarde van 4 EUR per dag. 

Interesse?

Verdere inlichtingen over de functie kan je bekomen bij Magda Geraerts, verpleegkundig afdelingshoofd ambulante zorg, tel nr 03/821 55 04 of Sofie Eerens, tel nr 03/821 58 54.
 
Ben je geïnteresseerd, solliciteer dan online via www.uzatrektaan.be  tel nr 03 821 59 48.
Ga terug