Aan de slag als ... arts

Als arts kun je in het UZA aan de slag in één van onze 38 hooggespecialiseerde medische diensten. Samen met ruim 500 andere collega's voel je je als arts aangetrokken tot het verstrekken van topklinische zorg. Daarnaast spreken ook wetenschappelijk onderzoek en meedraaien in een opleidingsziekenhuis je aan.

Ontdek hier onze vacatures voor artsen.

Kansen en verplichtingen

Werken in een universitair expertisecentrum als het UZA houdt heel wat kansen in, maar ook verplichtingen. Je moet je continu bijscholen, nieuwe evoluties op de voet volgen en recente literatuur kritisch analyseren. 

Wetenschappelijk onderzoek werkt

Ook actieve deelname aan wetenschappelijk onderzoek, zowel op experimenteel als op klinisch vlak, is essentieel. Zo leer je niet alleen specifieke aandoeningen beter te begrijpen, maar kun je uiteindelijk ook een meer doeltreffende behandeling toepassen.

Samenwerking helpt iedereen vooruit

Garant staan voor echte zorgkwaliteit van academisch niveau betekent ook een goede samenwerking verzekeren. Niet alleen met collega's van andere diensten, maar ook met verpleegkundigen en paramedici. Door een grondig overleg in regelmatige patiëntenbesprekingen en door rekening te houden met de specifieke invalshoeken van elke medewerker, bereik je voor je patiënten de optimale zorg. Ook de huisarts en verwijzers uit andere ziekenhuizen betrek je bij dit overleg.