Chief Medical Information Officer


De Chief Medical Information Officer (CMIO) is verantwoordelijk voor het bepalen van een visie, toekomstige beslissingen en strategisch gebruik van klinische informatiesystemen voor optimale gezondheidszorg. De kandidaat zal zich focussen op het aangaan van en voortbouwen op nieuwe relaties met niet alleen de medisch directeur, directeur patiëntenzorg en directeur personeel, maar ook door intensief samen te werken met de dienst ICT, als verantwoordelijke van nieuwe en opkomende technologieën in de gezondheidszorg, terwijl hij/zij de impact begrijpt op de organisatie, de medische geleding, de verwijzers én de patiënten. De CMIO zal zich ook richten op het uitbreiden van de te omvatten rol naar alles wat met technologie, digitale oplossingen, data-analyse, patiëntenzorg, patiënt en zorgverlener betrokkenheid, ervaring, training, ontwikkeling en implementatie te maken heeft. Deze functie is een mix van zowel klinische, technische als administratieve verantwoordelijkheden.

Wat ga je doen?

 • je dient als schakel tussen de medische geleding, ICT en directiecomité;
 • je neemt deel aan de planning, selectie, implementatie en prestatiebeoordeling van klinische ICT (EPD) met een scherp inzicht voor een betrouwbare en consistente patiëntervaring, kwaliteitsresultaten en eliminatie van verspilling;
 • je helpt bij de ontwikkeling van trainingsprogramma's voor clinici over klinische systemen (EPD) en continue verbetering van dergelijke trainingsprogramma's;
 • je neemt actief deel aan het EPD op het gebied van ontwerp-, test- en implementatietaken en biedt doorlopende beoordeling en ontwikkeling van waarschuwingen, zorgrichtlijnen en protocollen;
 • je werkt samen met de leverancier aan productontwikkeling en implementatiestrategie;
 • je ontwikkelt strategische plannen met betrekking tot informatiebeheer, klinische IT, regelgeving en nalevingsmaatregelen;
 • je evalueert en doet aanbevelingen met betrekking tot workflows/processen in de klinische praktijk en computerapparatuur voor artsen;
 • de CMIO dient als change manager en pleit voor een optimale werkwijze en procesverbetering;
 • je bent in staat om anderen in te schakelen en te verbinden, om kansen, problemen en aanbevelingen te presenteren aan de ondersteunings-/implementatieteams op een zodanige manier dat het gewenste resultaat wordt verduidelijkt;
 • je pleit op een assertieve maar positieve manier voor artsen bij vergadermomenten met andere belanghebbenden en dient als pleiter voor belanghebbenden bij ontmoetingen met artsen/zorgverleners;
 • je zorgt ervoor dat vastgelegde bedrijfsnormen, beleid, wettelijke vereisten en nalevingsprotocollen effectief worden geïmplementeerd, voortdurend worden geëvalueerd en indien nodig worden aangepast om de levering van hoogwaardige patiëntenzorg te garanderen met behoud van kosteneffectieve uitwerkingen;
 • je raakt zeer vertrouwd met alle aspecten van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD: Cerner) die met de zorgverlener te maken hebben om zorgverleners te helpen een positieve ervaring met het EPD te krijgen, maar tevens het EPD verder te ontwikkelen tot een high-end toepassing naar nationale en internationale normen;
 • je werkt actief samen met alle directieleden en senior management om de efficiëntie te vergroten en de betrokkenheid van patiënten/het gebruik van technologie te ondersteunen (patiëntenportaal, verwijzersportaal). 

Wat verwachten we van jou?

 • je behaalde een diploma doctor in genees-, heel- en verloskunde of arts en voltooiing van een geaccrediteerd residentschap en/of followship-programma;
 • je hebt minimaal 5 jaar klinische ervaring in een ziekenhuisomgeving;
 • je bent in staat om de cultuur van een organisatie te begrijpen en te besturen;
 • je kan zowel strategisch als tactisch denken;
 • je bent bereid om de lean-methodologie toe te passen op bredere klinische technologie-workflows;
 • je assimileert met de medische geleding en uitvoerend management en wordt gerespecteerd door collega's; 
 • je handhaaft je competenties en verbetert je professionele groei en ontwikkeling door middel van permanente opleiding, conferenties en seminars en woont trainingen bij met betrekking tot klinische IT zoals gevraagd/nodig;
 • je hebt een algemeen begrip van ongelijksoortige systemen en integratie-/informatiestroom;
 • je hebt het vermogen om sterke relaties te vormen met het directiecomité, ICT en medisch personeel;
 • je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden, met name het vermogen om complexe berichten tussen de medische staf en ICT over te brengen;
 • je hebt effectieve project- en verandermanagementvaardigheden;
 • je bent gebeten in het gebruik van ICT systemen (en EPD in het bijzonder) om de zorgverlening te verbeteren;
 • je hebt sterke leiderschapsvaardigheden en effectieve luister- en onderhandelingsvaardigheden;
 • je bent bekwaam in het gebruik en ontwerp van elekronische medische dossiers en andere systemen. 

Interesse?

Ben je geïnteresseerd, solliciteer dan voor 30 november 2021 online via www.uzatrektaan.be.

Vragen over deze functie? Contacteer mij!


 
 
Kathleen Dekeirel
 
038213899

Ga terug

UZA trekt aan is de jobsite van het © Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Drie Eikenstraat 655, 2650 Edegem