Davy Buys, medisch technoloog echocardiografie

"Een hart voor geluidsgolven"

Als medisch technoloog echocardiografie heeft Davy een hart voor geluidsgolven en de patiënt, en dit al 4 jaar lang.

Davy herinnert zich levendig de enthousiaste professor cardiologie van tijdens zijn opleiding, die cardiovasculaire pathologieën en technieken toch wel boeiend in beeld wist te brengen. Als kersvers afgestudeerde aarzelde hij dan ook niet toen er een vacature kwam binnen de dienst cardiologie.

‘Vier jaar geleden startte ik binnen de dienst cardiologie van het UZA. Ik werk als medisch technoloog bij de ‘echocardiografie’, waar met behulp van hoogtechnologische apparatuur diverse types hartecho’s worden uitgevoerd. Als biomedicus sta ik in voor het nemen van transthoracale echo’s. Met dit onderzoek verkrijgt men vanaf de buitenkant van het hart via geluidsgolven informatie over de hartspier- en hartklepfunctie van de patiënt. Nadien analyseer ik de resultaten en maak ik een verslag. Inhoudelijk uitermate boeiend, maar ook het patiëntencontact en de multidisciplinaire werking zijn voor mij belangrijk. Hoewel het niet steeds evident is, slagen de artsen, verpleegkundigen, technologen, de logistiek en secretariaatsmedewerkers er toch in om er ook bij onverwachte en dringende interventies te staan voor de patiënt. De medewerkers zijn algemeen goed op elkaar ingespeeld, en de positieve sfeer helpt ook om het hoofd koel te houden wanneer het eens iets minder vlot. Een ander pluspunt is zeker ook het regelmatige werkrooster en de afwezigheid van een wachtsysteem, niet zo vanzelfsprekend binnen een klinische omgeving! Ja, ik ben tevreden binnen ‘echocardio’, en voldoende gemotiveerd om dit te blijven. Dankzij de jobinhoud, de patiënten, de collega’s en de medische innovatie: want die evolutie van 2D naar 3D echo’s, die wil ik uiteraard bewust beleven van op de eerste rij!’