Diabeteseducator pediatrie, Anne Gotemans

"Elk kind krijgt een speciaal plekje in je hart"

Anne startte twintig jaar geleden als verpleegkundige op de afdeling pediatrie. Vandaag bestaat haar job grotendeels in het begeleiden van kinderen met diabetes.

‘Toen ik zo’n twintig jaar geleden afstudeerde als vroedvrouw ben ik eerst anderhalf jaar in Zwitserland gaan werken, op de materniteit in een privé-ziekenhuis. Een leerrijke ervaring, maar heimwee dreef me terug naar België. Ik wilde graag in een universitair ziekenhuis werken, dus solliciteerde ik bij het UZA. Op dat moment was er geen plaats op de afdeling materniteit, maar wel op de pediatrie. Daar stond ik ook wel voor open, dus nam ik de positie aan en belandde zo op verpleegafdeling B5.

Trouwfeesten en autopanne

Ik kwam terecht in een hele leuke ploeg met allemaal jonge mensen. Dat bracht met zich mee dat er regelmatig trouwfeesten waren. Met de collega’s van toen heb ik nog steeds een goed contact, zelfs met de mensen die intussen niet meer in het UZA werken. We hebben destijds dan ook veel plezier gemaakt samen, ook al was het heel druk in die beginperiode. Ooit stond een collega in panne met haar auto op de UZA-parking. Als geëmancipeerde vrouwen doken we onder de motorkap en zagen we dat er een kabeltje was losgekomen. Met een haarspeldje hebben we dat weer vastgemaakt en… de auto startte weer!

Kinderen met diabetes

Na mijn zwangerschapsverlof heb ik een opleiding tot diabeteseducator gevolgd, waardoor ik me begon toe te leggen op kinderen met diabetes. Intussen maakt dat 75% van mijn werk uit, en zijn er nog drie andere diabeteseducatoren bijgekomen. Samen volgen we nu zo’n 330 kinderen op. Dat is heel intens, want elk kind krijgt toch een speciaal plekje in je hart. Door onze expertise krijgen we veel verantwoordelijkheid van de arts. Wanneer een nieuw kind met diabetes bij ons terecht komt, verblijft die eerst een week in het ziekenhuis. In die periode proberen we het kind en de ouders zo goed mogelijk te informeren en hen voor te bereiden om thuis zelf insuline toe te dienen en de dosis te berekenen. Na die week plannen we ook een schoolbezoek in, zodat ook de leerkrachten en medeleerlingen weten hoe ze met de ziekte van hun klasgenootje kunnen omgaan. Bij de kleinste kindjes vragen we ook aan de leerkracht of ze bereid zijn om insuline in te spuiten als het nodig is. Dat is geen evidente vraag, maar we brengen dit voorzichtig aan.

Opnieuw beginnen

Moest ik twintig jaar in de tijd kunnen terug gaan, dan zou ik zeker opnieuw voor deze job kiezen. Ik heb er mijn hart en ziel voor gegeven, en soms zelfs mijn eigen gezin op de tweede plaats gezet, maar ik doe mijn job nog altijd even graag.’