Dienst algemene inwendige, infectieziekten en tropische geneeskunde: één geriater (8 of 10/10)


“Eén voltijdse betrekking (8/10de of 10/10de) staflid geriater voor de dienst Algemene Inwendige, Infectieziekten en Tropische Geneeskunde om deel uit te maken van de nieuw uit te bouwen afdeling Geriatrie. De kandidaat (m/v) is een doctor in de genees-, heel- en verloskunde of arts, en is erkend specialist in de Geriatrie. Hij/zij geniet het recht om in België de geneeskunde uit te oefenen en kent goed Nederlands (ITNA-C1 niveau). Solide kennis van het Frans, Engels en andere talen is een meerwaarde. De kandidaat (m/v) bouwt mee aan het nieuwe geriatrisch zorgprogramma dat in 2020 binnen het UZA van start gaat, met focus op de geriatrische patiënt en problematiek binnen de academische derdelijns context van het UZA. Hij/zij participeert in de verdere uitbouw van de hospitalisatieafdeling 'Acute Geriatrie', het geriatrisch daghospitaal, de geriatrische consultaties alsook de consolidatie van de reeds bestaande liaisonfuncties. Hij/zij superviseert hospitalisaties, bouwt een eigen raadplegingsactiviteit uit, voert bedside consulten uit bij gehospitaliseerde patiënte, en draagt bij aan de wetenschappelijke, kwaliteitsverbeterende en didactische activiteiten van de dienst en zorgt voor het verspreiden van de geriatrische holistische visie ziekenhuisbreed. Hij/zij is bereid tot deelname aan onderzoeksactiviteiten in het domein van de geriatrie of heeft met succes een doctoraatsthesis verdedigd. Hij of zij en neemt momenteel deel aan de huidige wachtdienst Algemene Inwendige Ziekten en zal participeren in de toekomstige wachtdienst Geriatrie. De datum van indiensttreding is voorzien per 1 december 2019.”

(vacaturenr. 2019/031)

ALGEMENE VOORWAARDEN

De kandidaten dienen :

  1. in het bezit te zijn van het diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde of arts;
  2. het recht te genieten om in België de geneeskunde uit te oefenen;
  3. de vereiste lichamelijke geschiktheid te bezitten;
  4. deelname aan een georganiseerd wachtsysteem is essentieel.

 

KANDIDATUURSTELLING

Geïnteresseerde kandidaten solliciteren elektronisch via https://uzatrektaan.be/vacatures-arts.

Uiterlijk op vrijdag 15 november 2019 voor 17.00 uur

Voor inlichtingen kan contact worden opgenomen met Prof. Dr. E. Vlieghe, diensthoofd, algemene inwendige, infectieziekten en tropische geneeskunde (Tel: 03/821.51.59.)

Voor vragen rond de sollicitatieprocedure neemt u contact op met de personeelsdienst van het UZA (tel.: 03 821 51 92 of sigrid [dot] lenaerts [at] uza [dot] be)

 

 

Vragen over deze functie? Contacteer mij!


 
 
Sigrid Lenaerts
 
03 821 51 92

Ga terug

UZA trekt aan is de jobsite van het © Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem