Dienst algemene inwendige, infectieziekten en tropische geneeskunde: een voltijds staflid (8/10)


“Eén voltijdse betrekking (8/10de) staflid voor de dienst Algemene Inwendige, Infectieziekten en Tropische Geneeskunde. De kandidaat (m/v) is een doctor in de genees-, heel- en verloskunde of arts, erkend specialist in de inwendige geneeskunde met bijzondere interesse in de infectiologie. Hij/zij genoot aanvullende opleidingen in infectieziekten en tropische geneeskunde en is bereid een doctoraatonderzoeksproject te ontwikkelen of heeft met succes een doctoraatsthesis verdedigd. Hij/zij geniet het recht om in België de geneeskunde uit te oefenen en kan zich vlot uitdrukken in het Nederlands. Solide kennis van het Frans, Engels en andere talen is een meerwaarde. De kandidaat (m/v) participeert in de diagnostiek en behandeling van patiënten met algemene inwendige ziekten, infectieziekten en tropische ziekten en verleent hierover advies aan andere specialisten. Hij/zij superviseert hospitalisaties op de dienst (Algemene inwendige geneeskunde en Infectieziekten/Tropische Geneeskunde), bouwt een eigen raadplegingsactiviteit uit, voert bedside consulten uit bij gehospitaliseerde patiënten, draagt bij aan het hospitaal brede antibioticabeleid alsook aan de wetenschappelijke, kwaliteit verbeterende en didactische activiteiten van de dienst. Hij of zij participeert in de wachtdiensten Algemene Inwendige Ziekten en Infectieziekten-Tropische geneeskunde. De datum van indiensttreding is voorzien per 1/10/2019.”

(vacaturenr. 2019/021)

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

De kandidaten dienen :

  1. in het bezit te zijn van het diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde of arts;
  2. het recht te genieten om in België de geneeskunde uit te oefenen;
  3. de vereiste lichamelijke geschiktheid te bezitten;
  4. deelname aan een georganiseerd wachtsysteem is essentieel.

 

KANDIDATUURSTELLING

Geïnteresseerde kandidaten solliciteren elektronisch via https://uzatrektaan.be/vacatures-arts.

Uiterlijk op vrijdag 27 september 2019 voor 17.00 uur

 

Voor meer informatie over deze vacature neemt u contact op met prof. dr. E. Vlieghe, diensthoofd algemene inwendige, infectieziekten en tropische geneeskunde. (tel.: 03 821 51 59)

Voor vragen rond de sollicitatieprocedure neemt u contact op met de personeelsdienst van het UZA (tel.: 03 821 51 92)

 

 

Vragen over deze functie? Contacteer mij!


 
 
Sigrid Lenaerts
 
03 821 51 92

Ga terug

UZA trekt aan is de jobsite van het © Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem