Dienst Anesthesie: één functie van staflid


Functie van staflid 10/10 in de dienst anesthesie met volgende vacantverklaring:

“Eén voltijdse betrekking van medisch staflid (10/10), waarvoor in aanmerking komt, een doctor in de genees-, heel- en verloskunde of arts, erkend specialist in de anesthesiologie of in het laatste jaar opleiding.

Hij/zij dient een bijzondere belangstelling en/of ervaring te hebben in de neuro- en nko-anesthesie alsook in de anesthesie.

Gezien de inschakeling in een polyvalent wachtsysteem van de dienst anesthesiologie, zal de kandidaat/kandidate tevens anesthesieprestaties verrichten in alle chirurgische disciplines.”

 

Algemene voorwaarden:

  • in het bezit te zijn van een diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde of arts;
  • het recht te genieten om in België de geneeskunde uit te oefenen;
  • de Nederlandse taal machtig zijn;
  • deel te nemen aan het georganiseerde wachtsysteem.

 

Kandidatuurstelling:

Ben je geïnteresseerd, solliciteer dan online via www.uzatrektaan.be uiterlijk op zondag 12/12/2021.

Bijkomende informatie kan je bekomen bij het diensthoofd dienst anesthesie, dr. V. Saldien, tel. 03 821 30 42.
Voor vragen rond de sollicitatieprocedure kan je contact opnemen met Stefanie Bosmans (HR), tel. 03 821 32 30.

 
Ga terug