Dienst Anesthesie: één staflid 10/10


Eén voltijdse betrekking van medisch staflid (10/10), waarvoor in aanmerking komt, een doctor in de genees-, heel- en verloskunde of arts, erkend specialist in de anesthesiologie of in het laatste jaar opleiding.

Hij/zij dient een bijzondere belangstelling en/of ervaring te hebben in de neuro- en nko-anesthesie alsook in de anesthesie.

Gezien de inschakeling in een polyvalent wachtsysteem van de dienst anesthesiologie, zal de kandidaat/kandidate tevens anesthesieprestaties verrichten in alle chirurgische disciplines.”


ALGEMENE VOORWAARDEN

De kandidaten dienen:

  1. in het bezit te zijn van het diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde of arts;
  2. het recht te genieten om in België de geneeskunde uit te oefenen;
  3. de vereiste lichamelijke geschiktheid te bezitten;
  4. de Nederlandse vtaal machtig zijn;
  5. deelname aan het georganiseerd wachtsysteem is vereist.


KANDIDATUURSTELLING
Ben je geïnteresseerd, solliciteer dan online via www.uzatrektaan.be uiterlijk op vrijdag 14/05/2021.

Bijkomende informatie bij het diensthoofd dienst anesthesie, dr. V. Saldien, tel. 03 821 30 42.
Voor vragen rond de sollicitatieprocedure neemt u contact op met de personeelsdienst van het UZA, Stefanie Bosmans, tel. 03 821 32 30.
Ga terug