Dienst Cardiologie: één staflid 9/10


Vacature voor een voltijds staflid (9/10), erkend arts-specialist in de cardiologie, met bijzondere bekwaamheid in cardiale beeldvorming (met focus op hartfalen).

Specifieke bekwaamheden of interesses zijn:

  • ervaring en expertise in inspanningsechocardiografie bij hartfalen;
  • imaging bij device-optimalisatie en bij HFpEF.
  • daarnaast behoren ook raadplegingen (in het UZA of gedetacheerd), begeleiden van specialisten in opleiding, en supervisie op het echocardiografie labo tot het takenpakket 

De kandidaat dient houder te zijn van de EACVI accreditering voor echocardiografie (European Association of Cardiovascular Imaging) en een bijkomend internationaal hartfalen-certificaat (bv. PCHF, Postgraduate Course in Heart Failure Management).

Een doctoraat op proefschrift en ervaring in (buitenlandse) expertise-centra strekt verder tot de aanbeveling.
Verder uitbouwen van een onderzoekslijn rond imaging in hartfalen (d.m.v. Al-gedreven methodes) wordt verwacht in het kader van de academische profilering van de dienst.
De kandida(a)t(e) dient bereid te zijn deel te nemen aan een georganiseerd wachtsysteem niet-invasieve cardiologie.
Indiensttreding is voorzien op 1 oktober 2021.


ALGEMENE VOORWAARDEN

De kandidaten dienen:

  1. in het bezit te zijn van het diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde of arts;
  2. het recht te genieten om in België de geneeskunde uit te oefenen;
  3. de vereiste lichamelijke geschiktheid te bezitten;
  4. de Nederlandse vtaal machtig zijn;
  5. deelname aan het georganiseerd wachtsysteem is vereist.


KANDIDATUURSTELLING
Ben je geïnteresseerd, solliciteer dan online via www.uzatrektaan.be uiterlijk op vrijdag 14/05/2021.

Bijkomende informatie bij het diensthoofd dienst cardiologie, prof. dr. H. Heidbuchel, tel. 03 821 96 93.
Voor vragen rond de sollicitatieprocedure neemt u contact op met de personeelsdienst van het UZA, Stefanie Bosmans, tel. 03 821 32 30.
Ga terug