Dienst fysische geneeskunde: staflid 10/10


Vacature voor een voltijds (10/10de) staflid in de fysische geneeskunde, waarvoor in aanmerking komt, een dokter in de genees-, heel- en verloskunde.

Hij/zij dient als specialist in de fysische geneeskunde erkend te zijn.
Kandidaat/kandidate zal specifieke klinische activiteiten uitvoeren zoals het uitvoeren van raadplegingen (waaronder EMG, echo,…) en het opstarten evenals opvolgen van revalidatiepatiënten.  Hij/zij zal verantwoordelijk zijn voor supervisie van de revalidatie.  Hij/zij zal tevens een belangrijke rol spelen inzake kwaliteitsbewaking.  Kandidaat/kandidate dient eveneens bereid te zijn deel te nemen aan de opleiding van de ASOC.  Teamwerk is een essentieel punt.  Deelname aan een georganiseerd wachtsysteem is essentieel.

ALGEMENE VOORWAARDEN
De kandidaten dienen:

  1. in het bezit te zijn van het diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde of arts;
  2. het recht te genieten om in België de geneeskunde uit te oefenen;
  3. de vereiste lichamelijke geschiktheid te bezitten;
  4. deelname aan het georganiseerd wachtsysteem is vereist.

 

KANDIDATUURSTELLING

Ben je geïnteresseerd, solliciteer dan online via www.uzatrektaan.be uiterlijk op vrijdag 25/10/2020.

Bijkomende informatie bij het diensthoofd dienst fysische geneeskunde, Prof. G. Stassijns, tel. 03 821 39 83.
Voor vragen rond de sollicitatieprocedure neemt u contact op met de personeelsdienst van het UZA, Stefanie Bosmans, tel. 03 821 32 30.

 
Ga terug