Dienst immunologie, allergologie, reumatologie: een functie van voltijds staflid


Eén voltijdse betrekking van medisch staflid/coördinator (8/10de of 10/10de) reumatologie waarvoor in aanmerking komt, een dokter in de genees-, heel- en verloskunde of arts, erkend specialist in reumatologie. Hij/zij dient expertise te hebben in alle domeinen van de Reumatologie, inzonderheid inflammatoir reumatische aandoeningen en systeemziekten.

De kandidaat zal instaan voor de coördinatie van de klinische organisatie van de reumatologie binnen het UZA, supervisie van gehospitaliseerde patiënten, de research en de opleiding van artsen en assistenten. De kandidaat dient ook houder te zijn van een doctoraat en ook substantiële onderzoekservaring te hebben in inflammatoir reumatische/immunologische aandoeningen. Mogelijkheid om te kandideren aan de Universiteit Antwerpen voor een 20% Zelfstandig Academisch Personeel (ZAP).

Kandidaat dient bereid te zijn deel te nemen aan een georganiseerd wachtsysteem.

ALGEMENE VOORWAARDEN

De kandidaten dienen :

  1. in het bezit te zijn van het diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde of arts;
  2. het recht te genieten om in België de geneeskunde uit te oefenen;
  3. de vereiste lichamelijke geschiktheid te bezitten;
  4. deelname aan een georganiseerd wachtsysteem is essentieel.

 

KANDIDATUURSTELLING

Kandidatuurstelling:
Bent u geïnteresseerd, solliciteer dan online via www.uzatrektaan.be uiterlijk op zondag 14/11/2021.

Bijkomende informatie over de functie kan je bekomen bij het diensthoofd dienst gerechtelijke geneeskunde, Prof. D. Ebo, tel. 03 821 35 26.
Voor vragen rond de sollicitatieprocedure kan je contact opnemen met Stefanie Bosmans (HR), tel. 03 821 32 30.
Ga terug