Dienst immunologie, allergologie, reumatologie: een functie van voltijds staflid


Eén voltijdse betrekking van medisch staflid/coördinator (8/10de of 10/10de) reumatologie waarvoor in aanmerking komt, een dokter in de genees-, heel- en verloskunde of arts, erkend specialist in reumatologie. Hij/zij dient expertise te hebben in alle domeinen van de Reumatologie, inzonderheid inflammatoir reumatische aandoeningen en systeemziekten.

De kandida(a)t(e) zal instaan voor de coördinatie van de klinische organisatie van de reumatologie binnen het UZA, supervisie van gehospitaliseerde patiënten, de research en de opleiding van artsen en assistenten. De kandidaat dient ook houder te zijn van een doctoraat en ook substantiële onderzoekservaring te hebben in inflammatoir reumatische/immunologische aandoeningen. Mogelijkheid om te kandideren aan de Universiteit Antwerpen voor een 20% Zelfstandig Academisch Personeel (ZAP).

Kandida(a)t(e) dient bereid te zijn deel te nemen aan een georganiseerd wachtsysteem.

(vacaturenr. 2019/004)

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

De kandidaten dienen :

  1. in het bezit te zijn van het diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde of arts;
  2. het recht te genieten om in België de geneeskunde uit te oefenen;
  3. de vereiste lichamelijke geschiktheid te bezitten;
  4. deelname aan een georganiseerd wachtsysteem is essentieel.

 

KANDIDATUURSTELLING

Gebeurt uitsluitend op het daartoe bestemde sollicitatieformulier, dat overgemaakt dient te worden aan:

 

Universitair Ziekenhuis Antwerpen

T.a.v. mevr. Hildegard Hermans

Directeur personeel

Wilrijkstraat 10

2650 EDEGEM

 

Bedoelde formulieren dienen aangevraagd te worden op de personeelsdienst van het UZA (tel.: 03 821 51 92). Voor inlichtingen kan contact worden opgenomen met prof. dr. Ebo, diensthoofd, dienst immunologie, allergologie, reumatologie, tel. 03 821 35 98.

 
Ga terug