Dienst intensieve neonatale zorg: een functie van toegevoegd specialist


Een voltijdse betrekking (10/10) als toegevoegd specialist in de dienst intensieve neonatale zorg. Wij zoeken een kandidaat, arts, erkend specialist in de kindergeneeskunde. Kandida(a)t(e) dient bereid te zijn deel te nemen aan een georganiseerd wachtsysteem. Beoogde aanvangsdatum indiensttreding is 01.03.2019 voor de duur van één jaar.”

(vacaturenr. 2018-036)

 ALGEMENE VOORWAARDEN

 De kandidaten dienen :

  1. in het bezit te zijn van het diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde of arts;
  2. het recht te genieten om in België de geneeskunde uit te oefenen;
  3. de vereiste lichamelijke geschiktheid te bezitten;
  4. deelname aan het georganiseerd wachtsysteem is vereist.

 

KANDIDATUURSTELLING

Ben je geïnteresseerd, solliciteer dan online via www.uzatrektaan.be

 

Bijkomende informatie bij het diensthoofd dienst intensieve neonatale zorg, prof. dr. T. Mulder, tel. 03 821 47 24.
Ga terug