Dienst Kindergeneeskunde: staflid 10/10


10/10de staflid voor de dienst Pediatrie/kinderneurologie met volgende libellering: “Staflid Kinderneurologie (100%) in het domein kindergeneeskunde:

Uw opdracht:

 • Coördinatie van de kinderneurologische activiteiten, zowel raadplegingen, hospitalisaties en consulten in het ziekenhuis
 • Medische coördinatie van het COS- Antwerpen
 • Actief deelnemen aan de werking van de kinderneurologie en dit in nauwe samenwerking met de dienst kindergeneeskunde
 • Opzetten, coördineren en actief deelnemen aan klinisch wetenschappelijk en tanslationeel onderzoek en dit in samenwerking met de Universiteit Antwerpen
 • Participeren in het onderwijs kindergeneeskunde aan de UA en coördineren van het subdomein kinderneurologie
 • Maatschappelijke dienstverlening in het domein kinderneurologie
 • U neemt deel aan het georganiseerd wachtsysteem

Uw profiel:

 • U bezit een diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde en van arts, als erkend specialist in de kinderneurologie, met een anciënniteit zoals bepaald door de arbeidsvoorwaardenregeling.
 • U bezit een doctoraat op proefschrift.
 • U hebt enkele jaren postdoc ervaring of gelijkwaardig.
 • U beschikt over ervaring in klinische research met betrekking tot ontwikkelingsstoornissen bij kinderen U hebt ervaring in interdisciplinair werken
 • Uw onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij de beleidslijnen van de universiteit en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.
 • U beschikt over (potentiële) leiderschapskwaliteiten.
 • U bent kwaliteitsgericht, integer, creatief, samenwerkingsgericht en resultaatsgericht.
 • U kunt voldoen aan de wettelijke taalvereisten voor zowel de kennis van de onderwijstaal als van de bestuurstaal, het Nederlands.

Wij bieden:

 • 100% aanstelling als staflid in het UZA
 • datum van indiensttreding is voorzien op 1 oktober 2021
 • een dynamische en stimulerende werkomgeving”

 

ALGEMENE VOORWAARDEN
De kandidaten dienen:

 1. in het bezit te zijn van het diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde of arts;
 2. het recht te genieten om in België de geneeskunde uit te oefenen;
 3. de vereiste lichamelijke geschiktheid te bezitten;
 4. deelname aan het georganiseerd wachtsysteem is vereist.

 

KANDIDATUURSTELLING
Ben je geïnteresseerd, solliciteer dan online via www.uzatrektaan.be uiterlijk op vrijdag 05/02/2021.

Bijkomende informatie kan u bekomen bij het diensthoofd kindergeneeskunde Prof. Dr. Stijn Verhulst op het nummer 03 821 53 23.
Voor vragen rond de sollicitatieprocedure neemt u contact op met de personeelsdienst van het UZA, Stefanie Bosmans, 03 821 32 30.

 
Ga terug