Dienst klinische biologie: een functie voor arts/apotheker klinisch bioloog


Vacature voor één voltijdse (10/10) functie van arts of apotheker reeds erkend of op korte termijn erkend in België als klinisch (micro)bioloog in de dienst klinische biologie voor de tijdelijke ondersteuning (1 jaar met mogelijkheid tot verlenging) van het huidige team ikv de corona pandemie met volgende vacantverklaring:

Gewenst profiel:

- Erkend als Klinisch bioloog of uitzicht op erkenning op korte termijn.
- Bijzondere kennis en ervaring op het gebied van de microbiologie.
- Kennis van de kwaliteitsbewakingsprocedures en bijzondere interesse in het kwaliteitsbeleid.
- Organisatorische en communicatieve vaardigheden.

Verantwoordelijkheden:

- Kandidaat/kandidate kan zowel zelfstandig als in teamverband goed kan functioneren.
- Hij/zij zal mee ingeschakeld worden in de dienstverlening van het laboratorium naar de kliniek, waarbij het overleg met de clinici een belangrijke rol speelt. De kandidaat/kandidate neemt deel aan een georganiseerd 24/24 wachtsysteem.
- Het takenpakket omvat specifiek de medische validatie van patiënten resultaten, bijdrage tot het kwaliteitssysteem en aansturen, bijscholen en opleiden van MLT’s en ASO’s.


Algemene voorwaarden:

De kandidaten dienen :

  1. in het bezit te zijn van het diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde of arts/apotheker;
  2. het recht te genieten om in België de geneeskunde uit te oefenen;
  3. de vereiste lichamelijke geschiktheid te bezitten;
  4. deelname aan een georganiseerd wachtsysteem is essentieel.

 

Kandidatuurstelling:

Ben je geïnteresseerd, solliciteer dan online via www.uzatrektaan.be.
Voor vragen rond de sollicitatieprocedure neemt u contact op met de personeelsdienst van het UZA, Stefanie Bosmans, 03 821 32 30.
Ga terug