Dienst neurologie: een consulent (2/10)


Een positie voor een 2/10de consulent (m/v), erkend specialist in de neurologie met bijzondere ervaring in neurofysiologie. De kandidaat heeft een brede ervaring in de algemene neurologie en aantoonbare interesse in klinische neurofysiologie (EMG, EEG, EP’s, eventueel neuro- monitoring). De kandidaat heeft interesse in wetenschappelijk onderzoek en ambieert een academische loopbaan.

Opdracht :

- Klinische verzorging van patiënten is de hoofdopdracht.

- De kandidaat bekwaamt zich verder in het domein van de neurofysiologie.

- Daarnaast participeert de kandidaat ook in de algemene neurologische patiëntenzorg.

- De kandidaat neemt begeleidingstaken waar in de opleiding van de studenten in de geneeskunde en de artsen-specialisten in opleiding.

- De kandidaat neemt actief deel aan wetenschappelijk onderzoek en klinische ontwikkeling.

(vacaturenr.: 2017/025)

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

De kandidaten dienen :

  1. in het bezit te zijn van het diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde of arts;
  2. het recht te genieten om in België de geneeskunde uit te oefenen;
  3. de vereiste lichamelijke geschiktheid te bezitten;
  4. deelname aan een georganiseerd wachtsysteem is essentieel.

 

KANDIDATUURSTELLING

Gebeurt uitsluitend op het daartoe bestemde sollicitatieformulier, dat overgemaakt dient te worden aan:

 

Universitair Ziekenhuis Antwerpen

T.a.v. mevr. Hildegard Hermans

Directeur personeel

Wilrijkstraat 10

2650 EDEGEM

 

 

Bijkomende informatie bij prof. dr. Patrick Cras, diensthoofd dienst neurologie, tel. 03 821 57 57.

Bedoelde formulieren dienen aangevraagd te worden op de personeelsdienst van het UZA

tel.: 00 32 3 821 51 92

 

 

 
Ga terug