Dienst Nierziekten-hypertensie: één functie van toegevoegd specialist


Eén voltijds 10/10de toegevoegd geneesheer-specialist, waarvoor in aanmerking komt een erkend specialist in de inwendige geneeskunde al dan niet met een bijzondere beroepsbekwaamheid in de nefrologie.

Hij/zij neemt deel aan de opleiding van de ASO en de supervisie van zowel de polikliniek als de hospitalisatieafdeling, alsook aan de andere opdrachten van de dienst.
Tevens zal hij/zij ingeschakeld worden in het oproepbaar wachtsysteem.

(vacaturenr. 2021/010)


ALGEMENE VOORWAARDEN

De kandidaten dienen :

  1. in het bezit te zijn van het diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde of arts;
  2. het recht te genieten om in België de geneeskunde uit te oefenen;
  3. de vereiste lichamelijke geschiktheid te bezitten;
  4. deelname aan het georganiseerd wachtsysteem is vereist.

 

 

KANDIDATUURSTELLING

Ben je geïnteresseerd, solliciteer dan online via www.uzatrektaan.be voor vrijdag 2 juli 2021, 17.00 uur.
Bijkomende informatie kan je verkrijgen bij het diensthoofd dienst nierziekten, Prof. D. Abramowicz, 03 821 34 21.
Voor vragen rond de sollicitatieprocedure neemt u contact op met Stefanie Bosmans (HR), 03 821 32 30.

 

 

 
Ga terug