Dienst Oncologie: één functie van staflid


Eén voltijdse betrekking van staflid 10/10, waarvoor in aanmerking komt, een doctor in de genees-, heel- en verloskunde of arts, erkend specialist in de medische oncologie of gastro-enteroloog met bijzondere bekwaamheid in de digestieve oncologie. Onze aandacht gaat uit naar een initiatiefrijke collega die goed in het huidige team past en in staat is in teamverband te werken. Grote betrokkenheid bij de patiëntenzorg is een conditie sine qua non. Gepromoveerd te zijn of bezig zijn met een promotieonderzoek strekt tot aanbeveling. Datum van indiensttreding is voorzien voor 2021.”

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

De kandidaten dienen :

  1. in het bezit te zijn van het diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde of arts;
  2. het recht te genieten om in België de geneeskunde uit te oefenen;
  3. de vereiste lichamelijke geschiktheid te bezitten;
  4. deelname aan een georganiseerd wachtsysteem is essentieel.


KANDIDATUURSTELLING

Ben je geïnteresseerd, solliciteer dan online via www.uzatrektaan.be uiterlijk op vrijdag 08/07/2021.

Bijkomende informatie bij het diensthoofd dienst oncologie, Prof. M. Peeters, tel. 03 821 39 54.
Voor vragen rond de sollicitatieprocedure neemt u contact op met de personeelsdienst van het UZA, Stefanie Bosmans, tel. 03 821 32 30.
Ga terug