Dienst Pathologische anatomie: één functie van staflid


Vacature voor een voltijds staflid (8-10/10), erkend arts-specialist in de pathologische ontleedkunde. De kandidaat zal actief deelnemen aan verschillende deelgebieden van de pathologische anatomie, waarbij de kandidaat moet ingepast kunnen worden in de werkverdeling naar subspecialisatie toe binnen de medische staf van de afdeling. Aantoonbare ervaring in de thoracale pathologie (vooral hart- en longpathologie) en in de moleculaire pathologie is noodzakelijk. De kandidaat dient ook ervaring te hebben met digitale pathologie en artificiële intelligentie. De kandidaat draagt bij aan het onderwijs en de opleiding van de arts- specialist in de pathologische anatomie. De kandidaat is houder van een doctoraat in de Medische Wetenschappen of vergelijkbaar (PhD) en neemt actief deel aan wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling van nieuwe klinische toepassingen. De kandidaat is bereid te participeren in een georganiseerd wachtsysteem.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

De kandidaten dienen :

  1. in het bezit te zijn van het diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde of arts;
  2. het recht te genieten om in België de geneeskunde uit te oefenen;
  3. de vereiste lichamelijke geschiktheid te bezitten;
  4. deelname aan het georganiseerd wachtsysteem is vereist.

 

KANDIDATUURSTELLING

Ben je geïnteresseerd, solliciteer dan online via www.uzatrektaan.be uiterlijk op vrijdag 08/07/2021.

Bijkomende informatie bij het diensthoofd dienst pathologische anatomie, Prof. M. Lammens, tel. 03 821 37 53.
Voor vragen rond de sollicitatieprocedure neemt u contact op met de personeelsdienst van het UZA, Stefanie Bosmans, tel. 03 821 32 30.

 

 
Ga terug