Dienst pediatrie: één deeltijdse betrekking van staflid (8/10)


 “Vacature medisch staflid 8/10 kinderarts met subspecialisatie kinderendocrinologie. Je vervoegt het bestaande team van 3 stafleden en 6 consulenten kinderendocrinologie. Je hoofdtaak bestaat uit klinische werk, over de hele breedte van de kinderendocrinologie, obesitas en op termijn ook diabetes. Daarbuiten bieden we je de mogelijkheid om deel te nemen aan klinische research en opleiding van stagairs en ASO’s, dit binnen een uitdagende en multidisciplinair gerichte werkomgeving. Je bent bereid om deel te nemen aan een georganiseerd wachtsysteem voor het sub specialisme kinderendocrinologie/diabetes en voor de algemene kindergeneeskunde. Een laatste jaar ASO pediatrie met interesse in een fellowship kan ook kandideren voor een tijdelijke aanstelling van 12 maanden als fellow kinderendocrinologie (statuut van toegevoegd arts).

 (vacaturenr. 2018/012)

 ALGEMENE VOORWAARDEN

De kandidaten dienen :

  1. in het bezit te zijn van het diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde of arts;
  2. het recht te genieten om in België de geneeskunde uit te oefenen;
  3. de vereiste lichamelijke geschiktheid te bezitten;
  4. deelname aan een georganiseerd wachtsysteem is essentieel.

  

KANDIDATUURSTELLING

Gebeurt uitsluitend op het daartoe bestemde sollicitatieformulier, dat overgemaakt dient te worden aan:

Universitair Ziekenhuis Antwerpen

T.a.v. mevr. Hildegard Hermans

Directeur personeel

Wilrijkstraat 10

2650 EDEGEM

 

 

Bedoelde formulieren dienen aangevraagd te worden op de personeelsdienst van het UZA (tel.: 03 821 51 92). Bijkomende informatie bij prof. S. Verhulst, diensthoofd pediatrie, tel. 03 821 35 63.

 
Ga terug