Dienst Pediatrie: staflid 10/10


Vacature voor één voltijds kinderhematoloog-oncoloog met volgende vacantverklaring:

Profiel:

 • Je hebt minstens een jaar bijkomende klinische ervaring opgedaan in een buitenlands topcentrum voor kinderoncologie.
 • Je hebt bijzondere interesse in de hematologische oncologie (leukemieën). Ervaring in hematopoëtische stamceltransplantatie en verwante technieken is een meerwaarde.
 • Je werkt graag in een multidisciplinair team en als medisch staflid neem je hierbij een medisch-coördinerende rol op doorheen het geïndividualiseerde behandeltraject van de patiënt.
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden die je toelaten effectief te communiceren in een multiculturele context.
 • Je neemt actief deel aan het MOC-overleg, zowel lokaal als samen met de andere Belgische centra.
 • Je hebt een doctoraat of bent bezig aan een doctoraatsonderzoek binnen de kinderoncologie, preferentieel binnen de UAntwerpen, en engageert je om aldus een originele wetenschappelijke bijdrage te leveren in het domein van de kinderoncologie en uiterlijk na 6 jaar een doctoraat te behalen. Je hebt hiervoor de nodige externe financiering verworven.
 • Je neemt actief deel aan lokale, nationale en internationale wetenschappelijke vergaderingen op het gebied van de kinderoncologie en draagt op die manier bij tot de wetenschappelijke uitstraling van ons centrum.
 • Deelname aan de subdiscipline wacht kinderoncologie is vereist als ook deelname aan de wacht algemene kindergeneeskunde.

Diplomavereisten:

 • In het bezit zijn van een diploma van doctor in de genees,- heel, en verloskunde of arts
 • Toelating om in België de geneeskunde uit te oefenen
 • Erkend in België als kinderarts, met bijzondere beroepsbekwaamheid in de pediatrische hematologie en oncologie
 • U kunt voldoen aan de wettelijke taalvereisten voor zowel de kennis van de onderwijstaal als van de bestuurstaal, het Nederlands”

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

De kandidaten dienen :

 1. in het bezit te zijn van het diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde of arts;
 2. het recht te genieten om in België de geneeskunde uit te oefenen;
 3. de vereiste lichamelijke geschiktheid te bezitten;
 4. deelname aan het georganiseerd wachtsysteem is vereist.


KANDIDATUURSTELLING
Ben je geïnteresseerd, solliciteer dan online via www.uzatrektaan.be uiterlijk op vrijdag 23/04/2021.

Bijkomende informatie bij het diensthoofd dienst fysische geneeskunde, prof. dr. S. Verhulst, tel. 03 821 39 83. Voor vragen rond de sollicitatieprocedure neemt u contact op met de personeelsdienst van het UZA, Stefanie Bosmans, tel. 03 821 32 30.
Ga terug