Dirk De Man, hoofd technische dienst

"Ik vind het fijn dat ik elke dag het resultaat van mijn werk zie."

Als hoofd van de technische dienst coördineert Dirk De Man onder andere de bouwwerken in en rond het UZA en stuurt hij een team van ingenieurs en technici aan. Hij is van opleiding industrieel ingenieur bouwkunde en werkt intussen vijftien jaar in het UZA.

Niet breken of boren

“Toen ik begon, stonden de ziekenhuisgebouwen hier nog maar vijftien jaar. We moesten dus vooral onderhouden wat er was. Geleidelijk aan veranderden de comforteisen – men wilde meer eenpersoonskamers bijvoorbeeld. Intussen hebben we zes verpleegafdelingen grondig gerenoveerd. Zo’n afdeling wordt volledig afgebroken en heropgebouwd, maar moet intussen wel blijven draaien. Eenvoudig is dat niet. De afdeling zelf kun je ergens anders onderbrengen, maar ook op de verdiepingen erboven en eronder – waar de leidingen liggen – moeten we werken. We proberen de hinder voor de patiënten zoveel mogelijk te beperken. We proberen de patiënten ook goed te informeren, en meestal tonen ze wel begrip.”

Nieuw gebouw in 2014

“Omdat er een nijpend ruimtekort is in het UZA, wordt er de laatste jaren ook bijgebouwd, tot zelfs bovenop het gebouw. Eerst konden we her en der nog extra ruimte creëren, door in brede gangen lokalen te maken en kelders in gebruik te nemen. Toen werkelijk alles benut was, werd er langs alle kanten bijgebouwd: het medisch archief, het restaurant, technische gebouwen, een bijkomende lift, de commerciële ruimte in de inkomhal, de spoed enzovoort. Het klapstuk wordt een nieuw gebouw met een oppervlakte van 11.000 m2. Zo krijgt het UZA er tegen 2014 in één klap 10% extra ruimte bij."

Teamwerk

“Ik begin mijn werkdag tussen 7 en half 8. Als het mee zit, vertrek ik 12 uur later terug naar huis. Het is een complexe job, maar ik heb gelukkig een goed team. Een aantal deeltaken geef ik door aan projectleiders. Zo is er iemand die zich specifiek bezighoudt met de technieken, zoals klimatisering, elektriciteit, de cyclotron … Heel ingewikkelde, maar boeiende materie. Het team uitbouwen en blijven motiveren beschouw ik als een van mijn belangrijkste taken."

Vergaderen en overleggen

“Mijn werk bestaat voor een groot deel uit coördineren en vergaderen, … met de verpleging en de geneesheren, met studiebureaus, architecten … Eens de beslissingen genomen zijn, laat ik de uitvoering van een project grotendeels over aan mijn medewerkers. Ze kunnen natuurlijk wel op mij beroep doen. Ook met externe betrokkenen wordt er overlegd. Over de nieuwe toegang tot het ziekenhuis bijvoorbeeld hebben we overlegd met de gemeente, het Vlaamse Gewest, de buren, de actiecomités, De Lijn … Zoiets is niet altijd eenvoudig. Daarom heeft het ook zeven jaar geduurd. Maar heel binnenkort zal het resultaat te bewonderen zijn.”