Dr. Sebastien Anguille, Staflid hematologie

"Hematologie is een beetje detective spelen: door te puzzelen en na te denken kan je uit de onderzoeken een diagnose stellen."

Als academisch ziekenhuis leiden we heel wat toekomstige medewerkers in eigen huis op. Dr. Sébastien Anguille is sinds 1 oktober staflid op de dienst hematologie.

Al heel jong besliste ik om geneeskunde te studeren. In het vijfde leerjaar werd ik zwaar ziek en verbleef ik enkele maanden in een ziekenhuis. Ik wilde arts worden. Ik kom uit Kapellen en ben redelijk honkvast. En dus werd het de Universiteit Antwerpen voor mijn opleiding geneeskunde. Hematologie werd al snel mijn grote liefde.

Dat je een diagnose kan afleiden door minutieus en geduldig te puzzelen, detective te zijn, vind ik fascinerend. In de hematologie kan je door middel van, onder andere, bloed- en beenmergonderzoek, puzzelen, nadenken en tot een diagnose komen. Via deze diagnose tot een therapie. Onderzoeken leiden tot een resultaat.

Vanuit deze fascinatie, besliste ik om me tijdens mijn specialisatiejaren, in overleg met prof. Berneman, toe te leggen op onderzoek. Ik werkte aan de ontwikkeling van een vaccin tegen leukemie op basis van lichaamseigen immuuncellen: dendritische cellen. De geplande 4 jaar onderzoek werden 6 jaar… Ik wilde alles immers mooi afronden.

In mijn huidige functie combineer ik consultatie met zaalwerk en het begeleiden van doctoraatsstudenten. Ongeveer 20% van mijn tijd besteed ik aan wetenschappelijk onderzoek. De variatie en de combinatie onderzoek en kliniek zijn voor mij top. Omdat het UZA een groter derdelijnsziekenhuis is, is dit qua pathologie erg interessant. Ik hou van de gevarieerde patiëntenpopulatie. Je bouwt toch een band op met je patiënten.

Als je ideeën hebt of iets wilt ontwikkelen, dan kan dat in het UZA. Dat zie ik als de grootste troef. Van labo tot bij de patiënt. Je onderzoeksideeën van A tot Z opvolgen, volledig uitwerken en hier de gelegenheid voor krijgen.  Ook al zijn er de laatste 10 jaar een heel aantal nieuwe behandelingen en technieken opgestart, toch is er nog veel nood aan nieuwe therapieën in de hematologie. De hematologie is dan ook bij uitstek een domein dat constant in beweging is. Deze innovatie en evolutie houden me scherp.

Op termijn wil ik in mijn functie graag het percentage wetenschappelijk onderzoek uitbouwen. Een FWO-mandaat om deeltijds onderzoek en deeltijds kliniek te verrichten, lijkt me vanuit dit oogpunt een uitstekende opportuniteit.