Hoofdverpleegkundige Marc Vercammen

"Mijn medewerkers voldoende vrijheid geven"

Marc werkt in het UZA als hoofdverpleegkundige van de afdeling invasieve cardiologie. In deze functie combineert Marc de kunst van het delegeren met het bieden van een luisterend oor, het regelen van de administratie en het zoeken naar oplossingen waar nodig. Bovendien springt hij zelf ook nog regelmatig mee in op het kathlab. Gelukkig staat er een gemotiveerd team achter hem.

‘Als hoofdverpleegkundige invasieve cardiologie ben ik verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de polikliniek en het kathlab. Hierbij word ik ondersteund door twee unitverantwoordelijken en een gemotiveerd multidisciplinair team. Ik geef mijn medewerkers graag voldoende vrijheid. Ze reiken vaak zelf spontaan oplossingen aan of bieden zelf aan om de shift van een zieke collega op te vangen. Dat vind ik echt wel fijn. Vaak ben ik ook een luisterend oor als medewerkers zich niet meer goed voelen in hun functie. Waar kunnen we bijsturen? Helpt een intensieve opleiding? Als er nood is aan verpleegkundige hulp in het kathlab, spring ik graag zelf nog eens mee in. Administratie vergt nog steeds een groot deel van mijn tijd. De voorbije jaren regelde ik alles zelf maar dat is niet meer haalbaar. Ik heb moeten leren een aantal zaken uit handen te geven. We werken nauw samen met onze kathlabsecretaressen. Zij maken de nodige afspraken met verwijzers, het Riziv of de mutualiteiten en ze bezorgen patiënten de nodige info voor hun opname. Omdat er een schaarste is aan verpleegkundigen, proberen we hen zo veel mogelijk te ontlasten van alle niet verpleegkundige taken; ze worden bijgestaan door administratieven en/of medisch technologen. Sinds 1990 is onze dienst erg gegroeid; we zijn intussen de grootse dienst van het ziekenhuis. We werken nauw samen met 10 regionale ziekenhuizen. Drie op vier kathlabpatiënten worden via andere ziekenhuizen naar het UZA doorverwezen. Het onderhouden van goede contacten met alle verwijzende ziekenhuizen staat dan ook hoog op mijn prioriteitenlijst.’