Hoofdverpleegkundige verpleegeenheid acute geriatrie


Je komt aan het hoofd te staan van een nieuw op te richten afdeling acute geriatrie met 24 bedden. Je bent samen met de geneesheer-diensthoofd verantwoordelijk voor het zorgprogramma van de geriatrische patiënt. Dit in samenspraak met een pluridisciplinair team. Deze afdeling staat in voor de observatie, diagnose en behandeling van de zeer kwetsbare geriatrische patiënt met complexe multipathologie en nood aan hooggespecialiseerde zorgen. Een academische benadering staat hierbij centraal met daarnaast ook sterke nadruk op zelfstandigheidstraining en revalidatie.

Wat ga je doen?

De kernopdrachten van de hoofdverpleegkundige zijn als volgt samengevat:

 • vaststellen van de visie en doelstellingen binnen het team in overeenstemming met de visie en objectieven van het UZA;
 • organisatie van de verpleegeenheid;
 • kwaliteit van zorg bewaken en de continuïteit van zorg voorzien;
 • het verpleegkundig beleid uitbouwen van de eenheid;
 • toezicht houden op een veilige en professionele werkomgeving met inbegrip van het evalueren van de medewerkers;
 • multidisciplinair samenwerken met alle betrokken zorgverleners (kinesisten, diëtisten, ergotherapeuten,…);
 • samenwerking bevorderen tussen alle UZA-medewerkers en de geriatrische visie ziekenhuisbreed ondersteunen.

Wat verwachten we van jou?

 • je beschikt over een diploma van bachelor in de verpleegkunde (of gelijkgesteld);
 • je hebt een bijzondere beroepstitel gespecialiseerd in de geriatrie of bent bereid deze te behalen binnen het jaar;
 • je beschikt over een masterdiploma of certificaat van kaderopleiding of je bent bereid de studies van master in de verpleegkunde of kaderopleiding zorgmanagement aan te vatten binnen vier jaar na de invulling van de functie;
 • je beschikt over goede leidinggevende capaciteiten met een belangrijke oriëntatie op samenwerking en resultaatgedrevenheid.
 • je kiest bewust voor een loopbaan in een academische omgeving;
 • je bent iemand die onze visie in verband met levenslang leren reeds in zich heeft;
 • permanent groeien schrikt je niet af.

Wat biedt het UZA als werkgever?

 • voltijds bediendecontract voor onbepaalde duur;
 • ruime bijscholingsmogelijkheden;
 • recuperatie 40-uren week (12 vrije dagen op jaarbasis gebaseerd op voltijdse tewerkstelling);
 • bijkomende UZA-vakantiedagen buiten de wettelijke vakantie;
 • maaltijdcheques ter waarde van 4 EUR per gewerkte dag (8u);
 • hospitalisatieverzekering en verzekering gewaarborgd inkomen;
 • verschillende kinderopvangmogelijkheden.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd, solliciteer dan online of per post, Universitair Ziekenhuis Antwerpen t.a.v. Directie Personeel, Wilrijkstraat 10, B-2650 Edegem, België, tel nr 03 821 59 48.

Indien je bijkomende informatie omtrent de inhoud van de functie wenst kan je contact opnemen met Veerle Mertens, kliniekhoofd, 03 821 55 48.

 
Ga terug