Innovatief onderzoek

 

Innovatief onderzoek is onze sleutel tot topklinische zorg van de hoogste kwaliteit. Van baanbrekend stamcelonderzoek tot innovatieve slaapgeneeskunde en complexe hartchirurgie... het UZA is een aantrekkingspool voor ambitieus onderzoekstalent. Als UZA-medewerker word je dan ook voortdurend uitgedaagd om te vernieuwen en gestimuleerd om actief mee na te denken over verbeterprocessen. Innovatie is vooruitgaan, stilstaan is achteruitgaan.

Geneeskunde en onderzoek, hand in hand

Door investeringen in onderzoek en nieuwe technologie creëren we de nodige zuurstof voor innovatie. Een breed spectrum van onderzoeksdomeinen krijgt hier krachtige groeikansen: van cellulair onderzoek tot patiëntgebonden research.

Hoogtechnologisch geneeskunde én basiszorg

Door innovatie willen we niet alleen hoogtechnologische geneeskunde verzekeren en nieuwe therapieën voor complexe aandoeningen ontwikkelen. Ook in de basispatiëntenzorg vernieuwen we voortdurend. Daar is innovatie eerder gericht op comfortverbetering voor de patiënt, zoals vervroegd ontslag, zelfhulp en grotere mobiliteit.

Internationale top

Innovatie is pas mogelijk wanneer ook al onze medewerkers mee groeien. We kunnen daarbij rekenen op heel wat talent. Uit de hoogstaande wetenschappelijke publicaties van onze medewerkers blijkt hun innovatieve kracht. Een aantal onder hen staat aan de internationale top van hun vakgebied.