Kristien Wouters, statisticus

"Cijfers vertellen meer dan je denkt"

Kristien werkt sinds een jaar als statisticus in het UZA. Iedereen die in het UZA met onderzoek bezig is, kan bij haar komen aankloppen.

“Ik apprecieer hier vooral de multidisciplinaire samenwerking. Enerzijds begeleid ik onderzoeksprojecten van bij het ontwerp tot en met de analyse van de resultaten. Daardoor is elke vraag anders en komt er vaak wat opzoekwerk bij kijken, maar dat maakt het net boeiend. De vragen leveren de onderzoekers zelf aan, bijvoorbeeld: ‘Is er een verband tussen een bepaald gedrag en het ontwikkelen van een ziekte?’

Het ideale moment voor een eerste contact met de onderzoeker is de ontwerpfase en het denkproces dat aan een onderzoeksproject vooraf gaat. We bekijken dan samen het uitgangspunt van de studie en bepalen hoeveel patiënten er nodig zijn, wat in rekening gebracht moet worden bij het verzamelen van de gegevens en hoe de verwerking achteraf zal gebeuren. Na het onderzoek verwerk ik de gegevens en koppel ik de resultaten terug met de onderzoeker. We gaan na hoe we de resultaten moeten interpreteren, welke verbanden we kunnen leggen en of er verder onderzoek nodig is.

Anderzijds verleen ik ook ondersteuning en advies waar nodig. Veel onderzoekers doen zelf de statistische analyse maar komen graag even aftoetsen of alles correct gedaan is. Ik kan alleen maar aanmoedigen dat onderzoekers meedenken in de statistiek.

Afhankelijk van de complexiteit van het project ben ik met de statistische analyse enkele uren, dagen of weken zoet.  Omdat ik momenteel de enige statisticus in het UZA ben, kunnen op piekmomenten de wachttijden oplopen. Verder werk ik nauw samen met de collega’s van iICT, Biomina en de wetenschappelijk projectmanager.

Statistiek heeft het imago om saai te zijn, maar dat is het absoluut niet. In het contact met de onderzoekers word ik uitgedaagd om de statistiek op een begrijpelijke manier uit te leggen. Bovendien komen we na het onderzoek vaak tot verrassende resultaten.”