Laborant voor de biobank


De biobank van Antwerpen is een wetenschappelijke bank van zowel de UAntwerpen als het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA). Ze werken samen met verschillende commerciële en non-commerciële partners die onderdeel uitmaken als een Decentrale Hub. Het is een snel groeiende afdeling met een toename in staal aantallen en studie protocollen. De biobank is daarom op zoek naar een enthousiaste, gemotiveerde laborant die het team wil versterken.

Wat ga je doen?

 • je voert biobankprocessen uit volgens geldende protocollen en QMS en rapporteert resultaten en afwijkingen
 • je assisteert en faciliteert bij het optimaliseren van het lab
 • je ontvangt, verwerkt en bewaart (inclusief archivering) lichaamsmateriaal volgens bepaalde protocollen
 • je registreert stalen in het biobank staalbeheerssysteem (Slims);
 • je maakt monsters klaar voor transport/verzending;
 • je zorgt voor de kwalitatieve werking, het onderhoud, de kalibratie en de validatie van Biobank-apparatuur;
 • je helpt bij het verbeteren van de laboratoriumprocedures en -processen van de Biobank;
 • je assisteert/waarschuwt de Biobankmanager bij het aanleveren van voorraden;
 • je configureert Biobank specifieke instellingen in electronisch patiëntendossier (bezoeken,…).
 • je assisteert bij het schrijven en evalueren van gedocumenteerde informatie (bijvoorbeeld werkbeschrijvingen);
 • je staat in voor het opvolgen van temperatuur van ruimtes, diepvriezers en de cryogene faciliteit;

Wie zoeken we?

 • je bent in het bezit van een bachelordiploma als medisch laboratoriumtechnoloog of farmaceutisch en biologisch laboratoriumtechnoloog. Ook kandidaten uit andere opleidingen met een ruim pakket aan laboratoriumtechnieken, komen in aanmerking;
 • je hebt kennis en ervaring met laboratoriumwerk
 • je hebt ervaring met werken onder steriele/aseptische omstandigheden
 • je beschikt over sterke schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden
 • je hebt probleemoplossend vermogen en je bent resultaatgericht
 • je hebt aandacht voor detail
 • je bent gemotiveerd, betrouwbaar, flexibel en een echte teamplayer

Wat mag je verwachten?

 • een voltijds bediendecontract voor onbepaalde duur
 • recuperatie 40-uren week
 • bijkomende UZA-vakantiedagen buiten de wettelijke vakantie
 • hospitalisatieverzekering en verzekering gewaarborgd inkomen
 • maaltijdcheques
 • verschillende kinderopvangmogelijkheden
 • ruime bijscholingsmogelijkheden
 • gratis personeelsparking
 • je komt werken bij een TOP employer!

 

Interesse om deel uit te maken van ons team?

Solliciteer dan online via www.uzatrektaan.be.

Voor meer informatie over de functie inhoud kan je terecht bij Pieter Moons (wetenschappelijk medewerker), +32 3 821 73 87.

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kan je contact opnemen met Elke Meeus (HR medewerker), +32 3 821 24 38.

-----

*English

What are you going to do?

 • you will perform biobank processes according applicable protocols and QMS and to report results and deviations
 • you assist in improving the lab operations
 • you receive, process and store (including archiving) human body material according given protocols
 • you register samples and deviations to the procedures in the biobank information management system (Slims);
 • you prepare samples for transport/shipment;
 • you ensure the qualitative operation, maintenance, calibration and validation of Biobank equipment;
 • you assist in improving the lab procedures and processes of the Biobank;
 • you assist/alert the Biobank Manager in the supply of stock;
 • you configure Biobank specific settings in EPD (visits,…).
 • you assist in the writing and evaluation of documented information (e.g. working descriptions);
 • you report/assess (central) temperature monitoring (freezers and cryogenic tank);To perform on-call shifts for the freezers and the cryogenic tank;

Who are we looking for?

 • Bachelor's degree as a medical laboratory technologist or pharmaceutical and biological laboratory technologist.
 • knowledge and experience with laboratory work
 • previous experience working under sterile/aseptic conditions
 • strong written and verbal communication skills
 • problem-solving skills and result-oriented
 • attention to detail
 • motivated, reliable, flexible and a teamplayer

What can you expect?

 • fulltime contract
 • recuperation 40-hour week
 • additional UZA holidays outside the statutory holiday
 • hospitalization insurance and guaranteed income insurance
 • meal vouchers
 • various childcare options and free staff parking
 • you will work for a TOP employer!

 

Interested in being part of our team?

Then apply online via www.uzatrekaan.be.

For more information about the application procedure, please contact Elke Meeus (HR employee), +32 3 821 24 38.
Ga terug