Laila Doms, verantwoordelijke telefooncentrale

‘We hebben brede schouders nodig’

Laila staat aan het hoofd van het callcenter van het UZA, waar men centraal de afspraken verzorgt voor bepaalde diensten. Haar medewerkers krijgen soms met uitdagende situaties te maken.

‘De telefooncentrale verwerkt zowel interne als externe oproepen. Na 18.30 uur en op zon- en feestdagen neemt de dienst spoedgevallen die taak over. We verzorgen de afspraken voor in totaal 8 diensten om verlichting te bieden voor het drukke telefoonverkeer. Het callcenter regelt in principe alleen afspraken, maar in de praktijk krijgen we ook veel andere vragen. Patiënten bellen bijvoorbeeld voor resultaten of willen met een bepaalde arts spreken. Ook die helpen wij altijd verder. Het valt me op hoeveel mensen verwachten dat ze onmiddellijk de arts in kwestie aan de lijn kunnen krijgen. Dat kan natuurlijk niet altijd.

Brede schouders
Als medewerker van het callcenter kun je maar beter brede schouders hebben. Want niet alle patiënten reageren sereen als blijkt dat ze niet meteen een afspraak kunnen krijgen. De medewerkers houden altijd rekening met de aard van de klacht. Per dienst is er een lijstje met symptomen dat om een snelle afspraak vraagt. Bij de dienst oogheelkunde is dat bijvoorbeeld plots lichtflitsen zien, een symptoom dat kan wijzen op netvliesloslating.
Op de duur voel je aan of iets dringend is of niet. Als we twijfelen of vermoeden dat een patiënt best sneller aan de beurt komt, geven we dat onmiddellijk door aan de betrokken consultatie. Zo kan de arts in kwestie zelf  beslissen of het om een dringend geval gaat. Een goede samenwerking tussen de polidiensten en het callcenter is in die zin cruciaal.’