Nick Geybels, projectleider ICT

"Teamspirit in crisissituaties'"

Al vijf jaar komt Nick elke dag met de fiets of te voet naar het werk, weer of geen weer. Dicht bij huis werken ziet hij als een groot voordeel. Maar zijn job als ICT projectleider heeft nog meer voordelen.

“ICT in een ziekenhuis is iets helemaal anders dan in een privé-bedrijf. Ik kan het weten, want voor ik hier terecht kwam heb ik bij Agfa gewerkt, en nog daarvoor bij een bank. Het grootste verschil is de doelstelling van de organisatie: bij een groot bedrijf is dat winst maken, bij het UZA is dat de patiënt genezen. Dat cruciale karakter van een ziekenhuis, merken we op ICT pas echt bij een groot incident. Hoewel ieder op ICT met zijn eigen deelgebied bezig is, laat op zo’n moment iedereen alles vallen om als één team het probleem op te lossen, ongeacht zijn job of werkuren.

Elke dag iets anders

Wat voor mij de job als ICT projectleider in een ziekenhuis uniek maakt, is dat je met heel veel verschillende disciplines in aanraking komt. Elke medische dienst heeft zijn eigen noden op IT-vlak, waardoor we vaak op maat moeten werken. We streven op termijn naar meer geïntegreerde systemen over de verschillende diensten heen. Dat sluit ook aan bij de evolutie naar een meer multidisciplinaire aanpak bij de behandeling van onze patiënten. Daar zal IT in de toekomst nog meer rekening mee moeten houden.

Het mooiste compliment

Waar ik het meest trots op ben, is de realisatie van een systeem om vanuit het patiëntendossier op intensieve zorgen elektronische labo aanvragen te versturen. De verpleegkundigen op de units waar het systeem nog niet geïnstalleerd was, kwamen zelf vragen wanneer zij er ook eindelijk mee mochten beginnen werken. Geloof me, dat hoor je niet vaak in mijn job! Mensen staan van nature nogal afkerig tegenover verandering. Dus dit was wel het mooiste compliment dat ik kon krijgen. Een teken dat het echt een verbetering was.