Pol Specenier, kliniekhoofd oncologie

'Het UZA is een ambitieuze organisatie, daar word je in meegezogen.'

De dienst oncologie is de voorbije jaren sterk gegroeid. Sinds 2006 maakt prof. Pol Specenier deel uit van een uitgebreid team van kankerspecialisten. Een terugblik op de voorbije tien jaar. 

Wetenschappelijke vooruitgang

Het nieuwe diensthoofd heeft veel vernieuwing gebracht. Er is nu een ruimere samenwerking met andere ziekenhuizen, wat resulteert in een vlottere uitwisseling van patiënten en informatie. Maar het meest treffend is de wetenschappelijke vooruitgang die geboekt werd. Er is veel geïnvesteerd in onderzoek en medicatie, waardoor we nu veel gerichter kunnen behandelen.

Overstap naar het UZA
Persoonlijk ben ik erg tevreden dat ik tien jaar geleden de kans kreeg om de overstap te maken van een perifeer ziekenhuis naar het UZA. De meer wetenschappelijk gefundeerde manier van werken geeft me een grotere intellectuele uitdaging en meer voldoening. Je komt met andere pathologieën in aanraking, de moeilijker te behandelen patiënten komen hier terecht. Bovendien heb je een grotere groep collega’s om ideeën en kennis mee uit te wisselen. Het UZA is een ambitieuze organisatie, en daar word je in meegezogen.

Zelf patiënt
De patiënten die me het meest zullen bijblijven zijn degenen die een kleine kans op genezing hadden maar toch door het oog van de naald zijn gekropen. Ik heb ook even aan de andere kant gestaan toen ik zelf kanker kreeg. Zelf patiënt zijn heeft me meer doen stilstaan bij de impact die elk woord en elke handeling bij de patiënt teweeg kan brengen.’